การศึกษาปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ FIN7 ซึ่งถูกจัดลำดับตามความซับซ้อนของปฏิบัติการและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้อยู่ในกลุ่ม Advanced Persistent Threat หรือ APT นั้นเป็นงาน(อดิเรก)ซึ่งอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำของผมมานานแล้วตั้งแต่ช่วงปี 2018 ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลวงในของปฏิบัติการออกมาจาก indictment ที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกิจกรรมของอาชญากรกลุ่มนี้ยังไม่ได้ปรากฎในประเทศไทยอ้างอิงจากข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม (หรืออาจปรากฎแต่ยังไม่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงได้) ปฏิบัติการและข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาก็เลยถูกบดบังด้วยกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์กลุ่มอื่นแทน

CrimeOps: The operational art of cybercrime

สิ่งที่ทำให้โพสต์นี้เกิดขึ้นมาได้นั้นมาจากแนวทางเดิมที่ผมทำมาโดยตลอดคือการใช้โพสต์หรือบล็อกเป็นที่สรุปความเข้าใจเมื่อได้เรียนรู้อะไรใหม่ สื่อที่ถูกนำมาสรุปในวันนี้นั้นมาจากงานสัมมนาออนไลน์ซึ่งจัดโดย OPCDE ในชื่อ vOPCDE ภายใต้หัวข้อ CrimeOps: The operational art of cybercrime บรรยายโดย thegrugq ในหัวข้อการสัมมนานี้นั้น grugq ใช้ TTP ของกลุ่ม FIN7 เป็นแกนหลักในการอธิบายสิ่งที่เรียกว่า crime operations หรือ CrimeOps ซึ่งเผยความคิดเห็นที่สะท้อนมุมที่น่าสนใจของ TTP ออกมาให้ได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมครับ

หัวข้อในบทความนี้มีดังต่อไปนี้ครับ

บทความนี้ใช้วิธีการเล่าแบบเรียงต่อกัน ดังนั้นการอ่านตามลำดับจะทำให้ได้รับความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดครับ

Levels of War - The Analytical Framework

แม้ว่าในการสัมมนานั้นผู้บรรยายจะเริ่มที่การเกริ่นความน่าสนใจจาก TTP ของ FIN7 ก่อน แต่ผมขอสลับโดยการมาเล่าถึงวิธีการที่เราจะมองและให้ความหมายที่จะนำไปสู่การเห็นความน่าสนใจจาก TTP ของ FIN7 ก่อน หลังจากนั้นเราค่อยจับ TTP มาเพื่อวิเคราะห์ผ่านเฟรมเวิร์คเหล่านี้ครับ

Levels of Warfare

อ้างอิงจากหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการทำสงคราม สงครามจะมีระดับของการดำเนินการ (Levels of Warfare) อยู่ 3 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับ Strategic หรือระดับยุทธศาสตร์เป็นระดับของการสร้างคำถามว่าเราจะทำสงครามอย่างไร หรือแม้แต่คำถามว่าเราควรทำสงครามหรือไม่และเพื่ออะไรเกิดขึ้น มันเป็นระดับที่เราจะกำหนดเป้าหมายของการดำเนินการที่จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทุกประเด็น
 2. ระดับ Operational หรือระดับยุทธการเป็นระดับที่การจัดการองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำให้เป้าหมายเป็นจริงนั้นเกิดขึ้น
 3. ระดับ Tactical หรือระดับยุทธวิธีเป็นระดับที่การกระทำเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นเกิดขึ้น

สมมติว่าเรากำลังเข้าสู่สงครามและศัตรูของเรามีกิจกรรมทางสงครามบางอย่างเกิดขึ้น เราสามารถใช้แนวคิดของ Levels of Warfare เข้าไปให้ความหมายและอธิบายการดำเนินการได้ไม่ต่างกับ Lockheed Martin Cyber Kill Chain® หรือ MITRE ATT&CK Enterprise Attack Framework ที่เราคุ้นเคย

อย่างไรก็ตามเมื่อเรานำแนวคิดของ Levels of Warfare ไปใช้ แม้เราจะรู้ว่ากิจกรรมประเภทไหนควรอยู่ในระดับใด แต่ความยากและอุปสรรคที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การมองหากิจกรรมเหล่านั้นเพื่อเอามาเติมและอธิบายให้ครบวงจร ที่ระดับ Tactical การระบุหาตัวบ่งชี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับนี้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยาก บางทีมันอาจเป็นหลักฐานอะไรบางอย่างที่บ่งชี้ให้เห็นเทคนิคและเครื่องมือ เช่นเดียวกับในระดับ Strategic ที่หากเราศึกษาและค้นคว้าศัตรูอย่างเพียงพอ การระบุเป้าหมายที่ศัตรูต้องการทำให้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ปัญหาแท้จริงในการหาตัวบ่งชี้ของกิจกรรมนั้นอยู่ที่ระดับ Operational ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับในขั้นตอน Weaponization ของ Lockheed Martin Cyber Kill Chain® ที่ตัวบ่งชี้และกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นและอยู่ที่ฝั่งของศัตรูหรือผู้โจมตี การหาตัวบ่งชี้หรือกิจกรรมเพื่อยืนยันพฤติกรรมในระดับนี้ให้ได้นั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการเข้าถึงในลักษณะพิเศษที่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมา ดังนั้นงานในส่วนนี้จึงถูกแตกออกมาเป็นแขนงใหญ่ในด้านเกี่ยวกับการข่าวกรอง (intelligence) และรวมไปถึงการต่อต้านข่าวกรอง (counter intelligence) เพื่อทำให้เกิด operation security หรือ OPSEC ด้วย

Cyberizing The Analytical Framework

เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ก้าวเข้ามาเป็น The Fifth Domain อย่างเป็นทางการต่อจาก Land, Sea, Air และ Space เราจึงจำเป็นต้องเอา Levels of War นั้นมาประยุกต์เพื่ออธิบายระดับของการดำเนินการในโดเมนของสงครามที่เป็นไซเบอร์ และอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ด้วย โดย grugq ได้ยกตัวอย่างการประยุกต์ไว้ดังนี้

 1. ระดับ Strategic ในลักษณะของอาชญากรรมไซเบอร์ มันอาจเกิดขึ้นในลักษณะของการมองหาซึ่งวิธีการใหม่ในการทำเงินขึ้นมาหรือทำให้มากกว่าเดิม เช่น โจมตีกลุ่มเป้าหมายใหม่ซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอื่นๆ หรืออาจมองหาศักยภาพเชิงเทคนิคหรือแนวคิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างตลาดที่อาชญากรจะทำเงินขึ้นมาได้ เช่น แทนที่จะเอาข้อมูลไปขายเพื่อทำกำไร การจับข้อมูลเป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่อาจการันตีผลกำไรที่ดีกว่า
 2. ระดับ Operational ในลักษณะของอาชญากรรมไซเบอร์ มักจะเกิดขึ้นในลักษณะของการเตรียมความพร้อมและทรัพยากรให้สามารถไปถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ได้ เช่น ที่แฮกเกอร์ตั้งใจจะแฮกเพื่อขโมยข้อมูลออกมาขาย ข้อมูลนั้นจะต้องเป็นที่ต้องการของตลาดและหาผู้ซื้อได้ ซึ่งการที่จะได้ข้อมูลนั้นมาอาจต้องอาศัยการรคงอยู่และฝังตัวในระบบเป็นเวลานาน การเตรียมความพร้อมจึงอาจเกิดขึ้นในลักษณขะองการเตรียม infrastructure สำหรับการเข้าถึงระบบที่ถูกแฮกและมีมัลแวร์ฝังตัวอยู่ให้แนบเนียนและยากต่อการตรวจจับ
 3. ระดับ Tactical ในลักษณะของอาชญากรรมไซเบอร์คือขั้นตอนที่การโจมตีเกิดขึ้นจริงเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ตั้งเอาไว้โดยใช้ทรัพยากรที่เตรียมมาในการสนับสนุน เช่น เริ่มทำ social engineering เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะส่งอีเมลแนบมัลแวร์ไปให้กับเป้าหมาย

แท้จริงแล้วการดำเนินการในระดับ Operational อาจสามารถถูกมองได้ว่ามีความสำคัญที่ต่ำ เพียงแต่การมีอยู่ของการดำเนินการในระดับ Operational จะช่วยการันตีประสิทธิภาพและอัตราความสำเร็จของปฏิบัติการโดยรวมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามปริมาณที่มีอยู่

เพราะอาชญากรรมไซเบอร์คือธุรกิจ ดังนั้นการจัดการอาชญากรรมไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพก็เหมือนกับการจัดการให้ธุรกิจสร้างผลกำไรและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด Levels of War กับปฏิบัติการและอาชญากรรมของกลุ่ม FIN7 นั้นอยู่ในจุดที่กลุ่ม FIN7 ไม่ได้มีเป้าหมายที่แปลกใหม่ในระดับ Strategic และไม่ได้มีเทคนิคการโจมตีที่พิเศษในระดับ Tactical แต่กลุ่มมี FIN7 มีแนวคิดของการทำปฏิบัติการที่ทำให้การทำอาชญากรรมสามารถถูกมองได้ว่าเป็นการทำธุรกิจหรือการเปิดบริษัทซึ่งเป็นจุดเด่นที่เกิดขึ้นในระดับ Operational

เราจะมาพูดถึงกลุ่ม FIN7 ในส่วนต่อไปครับ

Understanding FIN7 CrimeOps

รายละเอียดเชิงลึกของปฏิบัติการและการดำเนินการซึ่งนำไปสู่อาชญากรรมของ FIN7 นั้นสามารถหาอ่านได้แบบเต็มๆ จาก indictment ที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หรือจากบทวิเคราะห์ indictment อื่นๆ เช่น The Wild Inner Workings of a Billion-Dollar Hacking Group ดังนั้นในส่วนนี้รายละเอียดจะถูกขมวดปมเพื่ออธิบายตามแนวคิดธรรมดาๆ อย่าง People, Process, Technology ตามที่ grugq นำเสนอแทนครับ

หากเป้าหมายของอาชญากรไซเบอร์คือเงิน การทำเงินให้ได้มากที่สุดก็หมายถึงการทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสูงสุด

FIN7 People

ความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินการของกลุ่ม FIN7 นั้นคือการทำให้การดำเนินอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นเหมือนกับการทำบริษัทและธุรกิจทั่วไป ซึ่งอันที่จริงนั้นจะบอกว่าเป็นเหมือนก็ไม่ได้เพราะกลุ่ม FIN7 มีการสร้างบริษัทด้าน cybersecurity ขึ้นมาบังหน้าปฏิบัติการอาชญากรรม

กลุ่ม FIN7 ใช้วิธีการจดทะเบียนบริษัททั่วไปโดยอ้างว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้าน cybersecurity แต่แท้จริงแล้วเป็นกิจการซึ่งบังหน้าปฏิบัติการที่แท้จริงคือการเจาะระบบและนำข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลธุรกรรมออกมาขาย คนที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการบางส่วนนั้นก็มาจากการว่าจ้างในลักษณะทั่วไปในตำแหน่งของ penetration tester ซึ่งมีการประกาศรับ การสัมภาษณ์และการให้ทำงานซึ่งเป็นการเจาะระบบจริงๆ

grugq ให้ความเห็นว่าคนซึ่งถูกว่าจ้างเข้าไปทำงานในตำแหน่งดังกล่าวนั้นน่าจะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ เพราะกิจกรรมซึ่งทำจริงๆ นั้นแตกต่างไปจากการทดสอบเจาะระบบโดยทั่วไปอยู่พอสมควรในมุมของการไม่มีรีพอร์ตสรุปผลการทดสอบเจาะระบบ การฝังตัวอยู่ในระบบในระยะเวลาที่นานและการนำข้อมูลจริงออกมา

ด้วยลักษณะขององค์กรอาชญากรรมแบบบริษัท grugq จึงอธิบาย organization chart และตำแหน่งงานรวมไปถึงความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งออกมาได้ตามรูปด้านล่าง

FIN7 Organization Chart

จาก organization chart ด้านบน เราจะสามารถเห็นหน้าที่ของแต่ละส่วนซึ่งสามารถอธิบายความรับผิดชอบได้ดังนี้

 1. กลุ่ม Management มีหน้าที่รับผิดชอบคือ
  1. จัดการในเรื่องผลประโยชน์ของส่วนอื่นๆ ให้ได้รับอย่างเหมาะสม (เหมือนกับจัดการเงินเดือน)
  2. ว่าจ้างบุคลากรใหม่ ทำการสัมภาษณ์ และ มอบหมายงานหรือโปรเจคการโจมตีเป้าหมายให้กับบุคคลไปดำเนินการ
  3. ควบคุมการใช้งานทรัพยากรขององค์กรอาชญากรรม
  4. สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ปฏิบัติการที่จำเป็น
  5. (คาดว่า) มีส่วนร่วมกับการเลือกเป้าหมาย เพื่อให้การโจมตีเป้าหมายสร้างผลประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุดแก่องค์กร
 2. กลุ่ม Support มีหน้าที่รับผิดชอบคือ
  1. ดูแลและจัดการ infrastructure ที่ใช้ในปฏิบัติการให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ
  2. สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ปฏิบัติการที่จำเป็น
  3. คอยประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติการที่ทำการโจมตีระบบ
 3. กลุ่ม Operator มีหน้าที่รับผิดชอบคือการแฮกหรือโจมตีระบบตามคำสั่ง
 4. กลุ่ม Developer มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพในการโจมตีให้ตรวจจับได้ยากขึเน มีประสิทธิภาพขึ้น
 5. กลุ่ม Interpreter มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนันสนุนการหาและประเมินเป้าหมาย หรือการสรรหาบุคลากร กลุ่มนี้มีส่วนร่วมในการโจมตีบางครั้งหากเป้าหมายมีการใช้ภาษาต่างประเทศที่ผู้ปฏิบัติการไม่เข้าใจ

FIN7 Process

grugq อธิบายภาพรวมกระบวนการดำเนินงานของกลุ่ม FIN7 เอาไว้ว่าเป็นลักษณะของ “การมีกระบวนการไว้เพื่อรับกลุ่มหรือบริษัทเป็นของนำเข้า และส่งออกมาไว้เป็นเงินสด” ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ตรงตามลักษณะของกลุ่ม FIN7 โดย grugq ยังมีการอธิบายกระบวนการในการก่ออาชญากรรมออกมาได้ตามรูปด้านล่าง

FIN7 Crime Process

เราจะเห็นการแบ่งส่วนของการทำอาชญากรรมโดยกลุ่ม FIN7 ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนการโจมตีหรือ pre-exploitation และอีกกระบวนการจะเกิดขึ้นหลังจากที่กระบวนการโจมตีเกิดขึ้นและกลุ่ม FIN7 เข้าไปอยู่ในเครือข่าบเป้าหมายได้แล้ว ซึ่งเราจะเรียกมันว่า post-exploitation

grugq ให้ความเห็นในข้อมูลในส่วนนี้ค่อนข้าง straightforward และออกจะน่าเบื่อ เพราะมันเป็นวิธีการทั่วๆ ไปในการดำเนินการอาชญากรรมและเป็นภาพที่เราอาจมีโอกาสเห็นในระดับ Tactical ทั้งนี้จุดน่าสนใจจริงๆ จะอยู่ก่อนหน้ากระบวนการ Target selection และอยู่แทรกในระหว่างการดำเนินการโจมตี ได้แก่

 • FIN7 มีการทำ project management ผ่าน JIRA โดยมองว่าการโจมตีหนึ่งปฏิบัติการนั้นเปรียบเสมือนกับโปรเจคการทำ penetration testing หนึ่งโปรเจค
 • เนื่องจากความหลากหลายของสภาพแวดล้อมที่กลุ่ม FIN7 ต้องเจอและทำการโจมตี กลุ่ม FIN7 มีการทำสภาพแวดล้อมขึ้นมาและนำหลักการของ DevOps มาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือและเทคนิคในการโจมตีนั้นจะประสบผลสำเร็จสูงสุด
 • FIN7 มีการนำแนวคิด Agile มาใช้ทั้งในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการโจมตีและปฏิบัติการ โดยอาจถูกนำมาใช้ในลักษณะของการทดสอบก่อนเอาไปใช้จริง ตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา และมีการช่องทางให้ผู้ปฏิบัติการได้ coordination และ collaboration อยู่เสมอ

นอกเหนือจากแนวคิดเหล่านี้แล้ว FIN7 ยังมีการประยุกต์แนวคิดหนึ่งในเรื่องของ project management มาใช้อย่างจริงจังคือการทำ portfolio management โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนปฏิบัติการโจมตีหรืออาชญากรรมที่ตนเองจะก่อเป็นเสมือนกับหนึ่งโปรเจคงานหรือโครงการของบริษัท จากนั้นจึงมีการใช้เครื่องมืออย่าง JIRA ในการติดตามการใช้งานทรัพยากรของแต่ละโครงการ สถานะปัจจุบัน ปัญหาของการดำเนินการและรายละเอียดอื่นๆ มีการคาดว่า FIN7 มีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการประเมินการดำเนินการแต่ละโครงการเพื่อทำให้เกิด return on investment (ROI) นั้นสูงสุด

FIN7 Technology

แม้จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดเพราะเราจะได้เห็น “อาวุธ” ในการทำอาชญากรรมที่ FIN7 ใช้งานจริง ผู้บรรยายให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าแท้จริงอาวุธเหล่านั้นก็ต่างเป็นเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันทั่วไปในแวดวง cybersecurity และเชื่อได้ว่าอาวุธโดยส่วนใหญ่ที่กลุ่ม FIN7 ใช้นั้นสามารถหาดาวโหลดได้จาก GitHub ผสมกับซอฟต์แวร์พัฒนาเองบางส่วนซึ่งไม่ได้มีความซับซ้อน grugq ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “มันไม่ได้ดูเท่ เพียงแต่มันใช้งานจริงได้ ซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว”

ในหัวข้อของเทคโนโลยีของกลุ่ม FIN7 จึงเน้นไปที่เทคโนโลยีที่มีไว้เพื่อสนับสนุนการทำงานแทน อาทิ กลุ่ม FIN7 มีการทำ project management ผ่าน JIRA และมีการใช้ทั้ง HipChat, Jabber XMPP และอีเมลในการพูดคุยกัน

หากใครสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่กลุ่ม FIN7 ใช้ ก็สามารถหาอ่านได้เพิ่มเติมจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ใน MITRE ATT&CK Framework ครับ

Excelling Operational Art

จากรายละเอียดในมุม People, Process และ Technology เมื่อเรานำแนวคิดของ Levels of War มาใช้ในการวิเคราะห์ เราจะเห็นภาพของการดำเนินการในระดับ Operational ที่น่าสนใจได้ตามประเด็นดังนี้

 • กระบวนการโจมตีสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกัน ทำให้ FIN7 สามารถสลับเปลี่ยนคนในกลุ่มปฏิบัติการได้เสมอตามความต้องการ คนใหม่เข้ามาก็ให้เรียนรู้งานผ่าน knowledge base ได้ ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกสอนเป็นพิเศษเพราะกระบวนการมีลักษณะคล้ายคลึงเดิมอยู่ตลอดเวลา
 • ด้วยการจัดการแบบ portfolio management ที่มีประสิทธิภาพ FIN7 จึงสามารถ “รับงาน” ได้หลายงานพร้อมกัน การประสานงานและทำงานร่วมกันก็มีเครื่องมือในการรองรับ ซึ่งส่งผลทำให้รายได้จากอาชญากรรมที่เข้ามานั้นเพิ่มขึ้นด้วย
 • การแบ่งหน้าที่ออกมาชัดเจนทำให้คนในตำแหน่งงานหนึ่งมีความรับผิดชอบและไม่ก้าวก่ายงานซึ่งกันและกัน ระดับบริหารจัดการในภาพรวม การใช้ทรัพยากรและเงิน ในขณะที่ระดับสนับสนุนและปฏิบัติการเน้นไปที่เรื่องเทคโนโลยีซึ่งทำให้มันสามารถถูกพัฒนาได้จริง

เมื่อถึงจุดนี้ FIN7 อาจเป็นองค์กร(อาชญากรรม)ไซเบอร์ซึ่งมีวิธีการจัดการบริหารงานที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าองค์กรอื่นๆ เลยด้วยซ้ำและแน่นอนว่าทำได้เงินได้ดีกว่าด้วย อย่างไรก็ตามบทวิเคราะห์ในส่วนนี้ยังไม่บ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการทำงานร่วมกันซึ่งมักจะมีในองค์กรทั่วไปและคาดว่าจะมีอยู่ในองค์กรอาชญากรรมอย่าง FIN7 รวมไปถึงประเด็นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วยว่าประเด็นเหล่านี้จะถูกจัดการอย่างไรหากมีพนักงานคนใดๆ คนหนึ่งเกิดไม่เห็นด้วยขึ้นมากับปฏิบัติการที่มีอยู่

How to Manage Cybercrimial Syndicate Efficiently — A Conclusion

Crime pays when you move up the value chain into project management

— thegrugq

grugq สรุปประเด็นในการบรรยายนี้เอาไว้น่าสนใจ โดยเป็นการพูดถึงในมุมที่ว่าหากคุณดูแลหรือดำเนินกิจการกับองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ นี่คือสิ่งที่คุณควรทำตามอย่าง FIN7 ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้

 1. พยายามควบคุมให้การมี innovation ในเชิงเทคนิค เช่น มีโค้ดมัลแวร์ที่ซับซ้อนและถูกตรววจับได้ยาก หรือครอบครอง 0day exploit ราคาแพงมีความเหมาะสมกับการมี innovation ในเชิงธุรกิจ เพราะการก้าวไปให้ถึงเป้าหมายของการทำธุรกิจ(หรืออาชญากรรม)ก็ไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อนขนาดนั้นก็ได้
 2. สร้างกระบวนการในการดำเนินงาน(หรือทำอาชญากรรม)ที่หยืดหยุ่นแต่ก็มั่นคง ชัดเจนในการส่งต่อและปฏิบัติตาม
 3. มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยเพิ่มและจัดการ operation security ได้อย่างเหมาะสม
 4. พยายามกระจายงาน(หรือการทำอาชญากรรม)ออกไปในกลุ่มคนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการทำงานแบบคู่ขนานซึ่งจะช่วยสร้างผลประโยชน์ที่มากขึ้น
 5. ใช้ portfolio management ผ่านซอฟต์แวร์ project management ในการประเมินการใช้ทรัพยากรต่อโครงการ(หรือการโจมตีเป้าหมาย) ความคุ้มค่ารวมไปถึงการจัดการและบริหารคนต่องาน
 6. ใช้เทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาช่วยหากเป็นไปได้ เช่น ใช้ DevOps เพื่อประเมินการทำงานของมัลแวร์กับระบบจำลองของเป้าหมายในการลดความเสี่ยง หรือเน้นการทำงานแบบ Agile ในการพัฒนามัลแวร์หรือในปฏิบัติการ

ทั้งหมดนี้คือสรุปจากการบรรยายในหัวข้อ CrimeOps: The operational art of cybercrime บรรยายโดย thegrugq และประเด็นของปฏิบัติการและเทคนิคจากกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ FIN7 ครับ :)