Disclaimers

 1. ผู้เขียนทราบเป็นอย่างดีว่าการพิสูจน์แหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรงนั้นสามารถทำได้โดยการระบุหาแหล่งที่มาที่ข้อมูลดังกล่าวถูกขาย ทำการซื้อข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์และประสานงานกับเจ้าของข้อมูลหรือผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบยืนยัน อย่างไรก็ตามผู้เขียนไม่สามารถระบุแหล่งที่ข้อมูลชุดนี้ถูกขายได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ ในขณะเดียวกันการครอบครองข้อมูลที่ถูกแฮกก็ยังมีความสุ่มเสียงต่อผู้ครอบครองไม่ว่าการครอบครองนั้นจะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ดังนั้นผู้เขียนจึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว และใช้วิธีในการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานในทางอ้อมแทน
 2. จุดประสงค์ของบทวิเคราะห์ฉบับนี้มีขึ้นเพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ในการระบุหาแหล่งที่มาของรั่วไหลของข้อมูลหรือการถูกโจมตี เนื้อหาซึ่งปรากฎในบทวิเคราะห์จึงไม่สามารถนำไปตัดสินข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของสารและเนื้อหาซึ่งถูกนำมาวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกัน ผู้เขียนขอแนะนำให้มีการใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วนก่อนนำบทวิเคราะห์ไปสร้างข้อสรุปใด ๆ ที่บทวิเคราะห์ไม่ได้มีการนำเสนอเอาไว้
 3. ผู้อ่านควรตระหนักถึงการมีอยู่และมีความเข้าใจใน Confirmation bias ก่อนอ่านบทวิเคราะห์และสร้างข้อสรุปใด ๆ โดย Confirmation bias คือลักษณะของการมีอคติในการตัดสินใจ โดยอาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะที่ผู้เขียนมีความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งมาก่อนแล้ว และจึงหาหลักฐาน เหตุผลหรือการตีความมาสนับสนุนความเชื่อดังกล่าวให้ดูถูกต้องและสมเหตุสมผล แม้ในความจริงนั้นอาจไม่ถูกต้องเลยก็ตาม
 4. ผู้เขียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยแหล่งข้อมูลใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การครอบครองข้อมูลบุคคลที่มีลักษณะทั่งสร้างคุณประโยชน์และก่อโทษ แหล่งข้อมูลซึ่งผู้เขียนจะเปิดเผยนั้นจะมีเพียงแหล่งข้อมูลที่ไม่มีการปรากฎของข้อมูลส่วนบุคคลและมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อใช้ในการอ้างอิง
 5. บทวิเคราะห์ที่ปรากฎนี้เกิดขึ้นจากความเห็นและการวิเคราะห์ส่วนตัว ผู้เขียนไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่บทวิเคราะห์ภายใต้ชื่อของบริษัทหรือกลุ่มใด ๆ ที่ผู้เขียนสังกัดอยู่

Contents

Executive Summary

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2020 บริษัทด้านความปลอดภัย Cyble, Inc ได้มีการเปิดเผยการค้นพบรายการข้อมูลของผู้โดยสารของสายการบินซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยและมาเลเซียกว่า 45 ล้านรายการใน Darkweb โดยแหล่งข้อมูลที่ Cyble, Inc ค้นพบนั้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการขายข้อมูลโดยผู้ที่ถือข้อมูลอยู่ ข้อมูลที่ถูกขายดังกล่าวถูกระบุประเภทของข้อมูลเอาไว้ ได้แก่ รหัสผู้โดยสาร, ชื่อและนามสกุลของผู้โดยสาร, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลในพาสปอร์ต, ที่อยู่, เพศและรายละเอียดเที่ยวบิน

From Cyble, Inc

Cyble, Inc กล่าวว่าทางทีมวิเคราะห์ได้มีการซื้อข้อมูลชุดดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์แล้วเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงบริการแจ้งเตือนตามลักษณะธุรกิจของตนซึ่งให้บริการในการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเมื่อมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว

ในบทวิเคราะห์นี้ ผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการนำเสนอสมมติฐานซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการขายข้อมูลชุดดังกล่าวซึ่ง Cyble, Inc ค้นพบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกรณีการโจมตีบริการของ Data Viper และความเกี่ยวข้องกับกรณีการโจมตีและการรั่วไหลข้อมูลของสายการบิน Thai Lion Air และ Malindo Air สมมติฐานนี้จะนำเสนอหนึ่งในความเป็นไปได้ในประเด็นที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ตรวจสอบหลักฐานดิจิตอลและดำเนินการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยต่อไป

Events Timeline

 • Sep 11, 2019: มีการเผยแพร่ข้อมูลของ Malindo Air และ Thai Lion Air จำนวนประมาณ 40 ล้านรายการ ในเว็บไซต์ A ผู้ขายข้อมูลให้รายละเอียดไว้เป็นภาษารัสเซียว่ามีข้อมูลนี้มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลโดยผู้เข้าชมสามารถดาวโหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ CSV ได้ฟรี ข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วยชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, ข้อมูลในพาสบอร์ด, อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ ในปัจจุบันข้อมูลชุดนี้ไม่สามารถดาวโหลดได้แล้ว

 • Sep 12, 2019: บัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ @UnderTheBreach เริ่มรายงานการมีอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Thai Lion Air ออกสู่สาธารณะ ทวีตดังกล่าวมีข้อมูลซึ่งระบุเพิ่มเติมว่าแฮกเกอร์ทำการโจมตีและประสบความสำเร็จในการนำข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลแรกนั้นมีข้อมูลทั้งหมด 21 ล้านรายการ ประกอบไปด้วยรหัสผู้โดยสาร, รหัสการจองเที่ยวบิน, ที่อยู่ผู้โดยสาร, หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล ในส่วนของฐานข้อมูลที่สองนั้นมีข้อมูลอยู่ 14 ล้านรายการ ประกอบไปด้วยข้อมูลชื่อผู้โดยสาร, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, รหัสพาสปอร์ตและวันหมดอายุพาสปอร์ต
 • Sep 17, 2019: เว็บไซต์ Blognone ซึ่งเป็นสื่อด้านเทคโนโลยีในไทยเริ่มรายงานการโจมตีโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ BleepingComputer ในรายงานข่าวนั้นมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้แก่
  • ฐานข้อมูลทั้ง 2 รายการถูกจัดเก็บอยู่ในไดเรกทอรีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำรอง สร้างขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019
  • ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าฐานข้อมูลชุดนี้ถูกเข้าถึงครั้งแรกเมื่อใด อย่างไรก็ตามมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัยด้านความปลอดภัยซึ่งคาดว่าที่มาของแหล่งข้อมูลนี้มาจาก S3 bucket ที่มีการตั้งค่าเอาไว้อย่างไม่ปลอดภัย
  • BleepingComputer มีการตรวจสอบ URL ของ S3 bucket ดังกล่าวและพบไฟล์ในลักษณะของไฟล์สำรองของข้อมูล มีการระบุชื่อไฟล์ล่าสุดที่ถูกสร้างขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2019 เอาไว้ว่า “PaymentGateway” และมีการปรากฎของข้อมูลอื่น ๆ ด้วย
  • ทาง Lion Air ยังไม่มีการประกาศใด ๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวในขณะนั้น
 • July 12, 2020:
  • Cyble, Inc เปิดเผยการค้นพบรายการข้อมูลของผู้โดยสารของสายการบินซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยและมาเลเซียกว่า 45 ล้านรายการใน Darkweb โดยแหล่งข้อมูลที่ Cyble, Inc นั้นค้นพบแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการขายข้อมูลโดยผู้ที่ถือข้อมูลอยู่ ข้อมูลที่ถูกขายดังกล่าวถูกระบุประเภทของข้อมูลเอาไว้ ได้แก่ รหัสผู้โดยสาร, ชื่อและนามสกุลของผู้โดยสาร, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลในพาสปอร์ต, ที่อยู่, เพศและรายละเอียดเที่ยวบิน แหล่งฐานข้อมูลนี้ถูกนำมาขายนั้นคือเว็บไซต์ B ซึ่งเป็นคนละแหล่งกับเหตุการณ์ในวันที่ Sep 11, 2019
  • July 12, 2020: เกิดการโจมตีบริการ Data Viper ซึ่งเป็นบริการสำหรับสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้มาจากการแฮกหรือมีการรั่วไหลออกมา การโจมตีบริการ Data Viper ส่งผลให้ฐานข้อมูลที่ได้มาจากการแฮกหรือมีการรั่วไหลออกมาที่ Data Viper ครอบครองอยู่นั้นเกิดการรั่วไหล หนึ่งในข้อมูลที่ผู้โจมตีบริการ Data Viper ได้มาจากบริการ Data Viper และถูกนำมาปล่อยขายนั้นคือฐานข้อมูลของ Thai Lion Air จำนวน 13.8 ล้านรายการ โดยมีฟิลด์ข้อมูลคือชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิดและชุดตัวเลขซึ่งไม่สามารถระบุประเภทได้ แหล่งฐานข้อมูลนี้ถูกนำมาขายนั้นคือเว็บไซต์ C ซึ่งเป็นคนละแหล่งกับเหตุการณ์ในวันที่ Sep 11, 2019 และในกรณีที่ Cyble, Inc รายงาน

จากไทม์ไลน์ดังกล่าว ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล วันที่ที่มีการเปิดเผยข้อมูล แหล่งที่มาของการเปิดเผยข้อมูล จำนวนข้อมูลที่ถูกเปิดเผยและแหล่งที่ข้อมูลถูกขาย สามารถอธิบายและเปรียบเทียบได้ตามตารางดังนี้

Date Details Source Records (Million) Where to Buy
Sep 11, 19 มีการเปิดเผยฐานข้อมูลของ Malindo Air และ Thai Lion Air เว็บไซต์ A ~40 เว็บไซต์ A
Sep 12, 19 รายงานการโจมตี Thai Lion Air สู่สาธารณะ @UnderTheBreach 14+21 = ~35 -
Jul 12, 19 รายงานการขายข้อมูลผู้โดยสาร เดินทางมายังไทยและมาเลเซีย Cyble, Inc ~45 เว็บไซต์ B
Jul 12, 19 Data Viper โดนแฮก ข้อมูลของ Thai Lion Air ถูกนำมาขาย KrebsOnSecurity ~13.8 เว็บไซต์ C

Analysis & Assumptions

 • ข้อมูลของผู้โดยสารของสายการบินซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยและมาเลเซียกว่า 45 ล้านรายการใน Darkweb ที่ Cyble, Inc ค้นพบนั้นสอดคล้องกับลักษณะการให้บริการของ Thai Lion Air ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดในไทยของกลุ่ม Lion Air และ Malindo Air ซึ่งเป็นสายการบินในกลุ่ม Lion Air ที่มีศูนย์กลางการให้บริการอยู่ที่มาเลเซีย
 • ลักษณะของข้อมูลที่ถูกปล่อยขายในเว็บไซต์ B และถูกพบโดย Cyble, Inc นั้นมีการสร้างฟิลด์ขึ้นมาจากข้อมูลดั้งเดิมรวมไปถึงมีการทำ normalizing กับข้อมูล ซึ่งจะส่งผลให้ขนาดของข้อมูลโดยรวมนั้นเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามหากอ้างอิงจากผู้ขายข้อมูลในเว็บไซต์ B จำนวนรายการข้อมูลซึ่งมีการอ้างถึงคือ 45,995,073 รายการนั้นเป็นรายการดั้งเดิมของข้อมูลทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการกับข้อมูลไม่ได้ทำให้รายการของข้อมูลเปลี่ยนแปลง โดยยังคงข้อมูลบางรายการที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เอาไว้ด้วย
 • เนื่องจากมีการสร้างฟิลด์ขึ้นมาใหม่ในข้อมูลซึ่งถูกประกาศขายในเว็บไซต์ B การเปรียบเทียบความคล้ายกันของข้อมูลจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์จนกว่าจะสามารถแยกประเภทของฟิลด์ดั้งเดิมและฟิลด์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากมองมุมกลับโดยการนำฟิลด์ข้อมูลซึ่งปรากฎในเว็บไซต์ A และเว็บไซต์ C มาตรวจสอบกับตัวอย่างฟิลด์ข้อมูลในเว็บไซต์ B ทั้งฟิลด์ข้อมูลในเว็บไซต์ A และฟิลด์ข้อมูลในเว็บไซต์ C ต่างปรากฎในฟิลด์ข้อมูลในเว็บไซต์ B ซึ่งมีจำนวนรายการข้อมูลที่มากที่สุด
 • ในประเด็นเรื่องของจำนวนรายการข้อมูล ทั้งรายละเอียดซึ่งปรากฎในเว็บไซต์ A, ข้อมูลจาก @UnderTheBreach และจากเว็บไซต์ B นั้นบ่งชี้ให้เห็นว่ารายการของข้อมูลอยู่ในช่วง 35 ถึง 45 ล้านรายการ อย่างไรก็ตามข้อมูลซึ่งมีที่มาจากบริการ Data Viper นั้นมีเพียงประมาณ 13.8 ล้านรายการซึ่งแตกต่างจากชุดข้อมูลแรกที่อยู่ในระดับ 35 ถึง 45 ล้านรายการ สมมติฐานที่สอดคล้องและสามารถใช้อธิบายจำนวนข้อมูลที่ Data Viper ถือครองอยู่ได้นั้นคือ Data Viper ถือครองเป็นเพียงแค่ฐานข้อมูลที่สองขนาดประมาณ 14 ล้านรายการที่ @UnderTheBreach รายงาน นั่นหมายถึงบริการ Data Viper อาจไม่ได้ครอบครองข้อมูลทั้งหมดที่มีการรั่วไหลออกมา
 • การปรากฎของการขายข้อมูลจำนวน 45,995,073 รายการในเว็บไซต์ B ซึ่งถูกค้นพบโดย Cyble, Inc ในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการโจมตีบริการ Data Viper ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นข้อมูลของ Thai Lion Air สามารถมีทฤษฎีมาอธิบายได้คือ การโจมตีบริการ Data Viper ที่นำมาสู่การขายข้อมูลที่บริการ Data Viper ครอบครองอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือข้อมูลของ Thai Lion Air นั้นส่งผลให้มูลค่าของข้อมูลถูกกำหนดโดยผู้ที่โจมตีบริการ Data Viper ในขณะเดียวกันผู้ที่ถือข้อมูลจำนวน 45,995,073 รายการซึ่งเป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ก็อาจถูกบังคับด้วยสถานการณ์ให้จำเป็นต้องขายข้อมูลที่มีอยู่ก่อนที่มูลค่าของข้อมูลจะตกลง ด้วยความได้เปรียบที่มีข้อมูลที่มีปริมาณเยอะกว่าอยู่ในมือ ผู้ที่ถือข้อมูลจำนวน 45,995,073 รายการจะมีทางเลือกเยอะกว่าในการกำหนดราคา และอาจส่งผลให้มีการกำหนดราคาให้เท่ากับที่ผู้โจมตี Data Viper กำหนดเอาไว้เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ หรือกำหนดให้มากกว่าเพื่อทำกำไรก็ได้
 • ในขณะนี้มีเพียงข้อมูลซึ่งปรากฎในเว็บไซต์ C เท่านั้นซึ่งมีตัวอย่างข้อมูล ในขณะเดียวกันผู้วิเคราะห์ยังไม่สามารถระบุการมีอยู่ของเว็บไซต์ B ได้ และข้อมูลในเว็บไซต์ A ก็ไม่ปรากฎตัวอย่างของข้อมูลให้ทำการตรวจสอบ

Conclusion

ข้อมูลของผู้โดยสารของสายการบินซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยและมาเลเซียกว่า 45 ล้านรายการใน Darkweb ที่ Cyble, Inc ค้นพบนั้นมีคุณลักษณะประกอบซึ่งสอดคล้องในหลายกรณีกับการโจมตีและการรั่วไหลของข้อมูลในสายการบิน Thai Lion Air และ Malindo Air รวมไปถึงการโจมตีบริการ Data Viper และการเผยแพร่ข้อมูลของ Thai Lion Air ซึ่ง Data Viper ครอบครองอยู่ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามการตรวจสอบและยืนยันสมมติฐานหรือทฤษฎีที่ระบุในบทวิเคราะห์ยังคงต้องอาศัยกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบความเหมือนของเนื้อหาของข้อมูลเอง รวมไปถึงการซื้อข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดีซึ่งยังคงคลุมเครือว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ในประเทศไทย

ผู้เขียนขอแนะนำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการควบคุมและจัดการกับสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อใจต่อบริการโดยผู้ใช้บริการครับ