เมื่อปี 2019 มีการค้นพบการมีอยู่ของข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน Facebook อยู่ในระบบภายนอกซึ่งคาดว่ามีการดึงออกไปด้วยวิธีการหรือการใช้ช่องโหว่บางอย่าง (อ้างอิง) เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นต้นเหตุซึ่งนำมาสู่เหตุการณ์ใหญ่ในอาทิตย์นี้หลังจากมีการพบข้อมูลซึ่งคาดว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันถูกปล่อยออกมาบนอินเตอร์เน็ตกว่า 533 ล้านบัญชี (อ้างอิง)

ข้อมูลชุดดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่ควรถูกพูดถึงในหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของข้อมูลเอง หรือประเภทและลักษณะของข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งอาจช่วยบ่งชี้ให้เห็นถึง “ชุดของข้อมูล” ที่ถูกเข้าครอบโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต่างกันและอาจถูกเข้าถึงไปแล้วหลายครั้ง ลักษณะพิเศษดังกล่าวจะถูกพูดถึงในลำดับต่อไป

News

Facebook ออกมาอัปเดตถึงสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 6 เมษายน 2021 ในโพสต์ The Facts on News Reports About Facebook Data ซึ่งมีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่น่าสนใจดังนี้

 • วันที่ 3 เมษายน 2021 ทาง Business Insider เป็นสื่อเจ้าแรกที่เผยแพร่การค้นพบข้อมูลจำนวน 530 ล้านรายการของ Facebook ในฐานข้อมูลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
 • ผลการตรวจสอบข้อมูลโดย Facebook นั้นพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีที่มาจากการเจาะระบบของ Facebook แต่เป็นการใช้ฟังก์ชันของ Facebook เองในการลักลอบดึงข้อมูลออกจากระบบก่อนช่วงเดือนกันยายน 2019ผ่านฟีเจอร์ซึ่ง Facebook ออกแบบให้สามารถถูกใช้ในการหาเพื่อนใน Facebook จากข้อมูลใน Contact list

ในขณะเดียวกัน Data Protection Commission (DPC) ของไอร์แลนด์มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องไทม์ไลน์ของข้อมูล อาทิ

 • ข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ในปี 2018 และ 2019 เกี่ยวข้องกับการใช้ฟีเจอร์ของ Facebook ในการลักลอบดึงข้อมูลในระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน 2017 และ 2018
 • เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนจะมีการบังคับใช้ GDPR ทาง Facebook เลยไม่ได้มีการแจ้งเหตุการณ์นี้ภายใต้ GDPR
 • DPC กล่าวว่าการรั่วไหลในข้อมูลชุดล่าสุดนี้นั้นเหมือนจะมีข้อมูลซึ่งอยู่ในช่วงหลังอยู่ด้วย (อาจหมายถึงหลังการปิดช่องโหว่แล้ว)

Distribution

หลังจากที่การรับรู้ถึงการมีอยู่ของข้อมูลชุดดังกล่าวเกิดขึ้นในที่สาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลชุดนี้เกิดขึ้นในหลายแหล่งและสามารถเข้าถึงได้หลายลักษณะเช่นกัน หนึ่งในชุดของข้อมูลที่มีการเผยแพร่นั้นสามารถถูกดาวโหลดได้จาก HTTP server ทั่วไป ไม่ผ่านเครือข่ายในลักษณะของ P2P โดยชุดข้อมูลดังกล่าวสามารถแยกกลุ่มประเภทของข้อมูลได้ออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

 1. ชุด f.zip ข้อมูลในชุดนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางไฟล์บีบอัดด้วย Zip หนึ่งไฟล์ ขนาด 8.16 GB ภายในไฟล์มีไฟล์บีบอัดด้วย Rar อีกจำนวน 107 ไฟล์ทั้งหมดตั้งชื่อแยกตามชื่อของประเทศ
 2. ชุดไฟล์แบบผสมจำนวน 143 ไฟล์ โดยประกอบไปด้วยไฟล์ทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วย Rar จำนวน 107 ไฟล์ มีลักษณะของไฟล์ตรงกับที่ปรากฎในไฟล์ f.zip ในชุดแรก นอกจากนี้ยังมีไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วย Zip จำนวน 34 ไฟล์และไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วย 7-zip จำนวน 1 ไฟล์

File Naming

จุดสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั้นปรากฎอยู่ในไฟล์ Rar ที่ถูกบีบอัดซ้ำและถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ f.zip ตามที่ได้มีการระบุไว้ ไฟล์ Rar ซึ่งปรากฎใน f.zip และปรากฎในชุดไฟล์แบบผสมนั้นถูกตั้งชื่อตามประเทศ ซึ่งคาดว่าเป็นการพยายามแยกกลุ่มของผู้ใช้งานซึ่งอยู่ในแต่ละไฟล์ด้วยชื่อประเทศ ทั้งนี้การตั้งชื่อประเทศในแต่ละไฟล์ไม่ได้มีการกำหนดตามชื่อในภาษาอังกฤษโดยทั่วไป แต่มีลักษณะของการกำหนดชื่อไฟล์เป็นภาษาอิตาลี ตามตัวอย่างดังนี้

africa.rar         bulgaria.rar   estonia.rar  irlanda.rar    marocco.rar     russia.rar
albania.rar         burkina_faso.rar ethiopia.rar  islanda.rar    mauritius.rar    serbia.rar
algeria.rar         burundi.rar    fiji.rar    israele.rar    messico.rar     SHA1SUMS
angola.rar         cambodia.rar   filippine.rar italia.rar     moldova.rar     singapore.rar
arabiasaudita.rar      camerun.rar    finlandia.rar jamaica.rar    namibia.rar     slovenia.rar
argentina.rar        canada.rar    francia.rar  kazakistan.rar   nigeria.rar     spagna.rar
australia.rar        chad.rar     georgia.rar  koreasud.rar    norvegia.rar    svezia.rar
austria.rar         cile.rar     germania.rar  kuwait.rar     nuovazelanda.rar  svizzera.rar
azerbaijan.rar       cina.rar     ghana.rar   libano.rar     oman.rar      taiwan.rar
bahrain.rar         cipro.rar     giappone.rar  libia.rar     paesibassi.rar   tunisia.rar
bangladesh.rar       colombia.rar   grecia.rar   liechtenstein.rar panama.rar     turchia.rar
bbotswana.rar        costarica.rar   guatemala.rar lituania.rar    peru.rar      turkmenistan.rar
belgio.rar         croazia.rar    haiti.rar   lussemburgo.rar  polonia.rar     uae.rar
bhutan.rar         danimarca.rar   honduras.rar  macao.rar     portogallo.rar   uk.rar
bolivia.rar         djibouti.rar   hongkong.rar  maldive.rar    portorico.rar    ungheria.rar
bosnia_and_herzegovina.rar ecuador.rar    india.rar   malesia.rar    qatar.rar      uruway.rar
brasile.rar         egitto.rar    indonesia.rar malta.rar     repdomenicana.rar  vietnam.rar
brunei.rar         elsalvador.rar  iran.rar    marco.rar     repubblicaceca.rar yemen.rar

จากรายการของไฟล์บีบอัด Rar ด้านบน เราจะสังเกตเห็นการตั้งชื่อประเทศตามเสียงในภาษาอิตาลีอย่างชัดเจน อาทิ

 • Brasile หมายถึง Brazil
 • Camerun หมายถึง Cameroon
 • Cile หมายถึง Chile
 • Cina หมายถึง China
 • Cipro หมายถึง Cyprus
 • Filippine หมายถึง Philippine
 • Finlandia หมายถึง Finland
 • Germania หมายถึง Germany
 • Giappone หมายถึง Japan

ลักษณะการตั้งชื่อไฟล์ตามที่ปรากฎนั้นมีการปรากฎอยู่ในข้อมูลชุด f.zip และข้อมูลในชุดแบบไฟล์ผสม ข้อเท็จจริงในส่วนนี้อาจช่วยเน้นย้ำให้เห็นว่าชุดไฟล์แบบผสมมีที่มาที่มากกว่าหนึ่งแหล่งข้อมูล

Difference Between Datasets

นอกเหนือจากความเป็นไปได้ที่ข้อมูลในชุดแบบไฟล์ผสมนั้นมีที่มาจากข้อมูลในไฟล์ f.zip ข้อมูลในชุดไฟล์แบบผสมยังมีจุดซึ่งแตกต่างและไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฎในชุดไฟล์ f.zip อีกตามประเด็นดังต่อไปนี้

 • ไฟล์ในชุดผสมปรากฎชื่อไฟล์ brazil.rar และ Ireland.rar ซึ่งไม่ปรากฎในชุดไฟล์ f.zip ซึ่งเป็นชุดไฟล์แรก ไฟล์ทั้งสองนี้มีลักษณะเนื้อหาข้อมูลที่สอดคล้องกันเพียงแต่มีความแตกต่างในด้านอื่นของไฟล์ อาทิ ไฟล์ใน brazil.rar ปรากฎไฟล์ย่อยสองไฟล์อยู่ภายใน มีลักษณะเป็นไฟล์เอกสารทั่วไปแต่มีการใช้เครื่องหมาย : ในการทำหน้าที่เป็น delimeter เพื่อขั้นส่วนของข้อมูล ในขณะที่ไฟล์ brasile.csv ซึ่งอยู่ในชุดไฟล์ f.zip เป็นลักษณะของไฟล์ CSV แบบปกติ

 • ไฟล์ในชุดผสมมีการปรากฎของไฟล์ที่มีการใช้วิธีการบีบอัดที่แตกต่างกับไฟล์ที่ปรากฎใน f.zip ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่มตามวิธีในการบีบอัด ได้แก่กลุ่มที่มีการใช้ Zip ในการบีบอัด และกลุ่มที่มีการใช้ 7-zip ในการบีบอัด ดังนี้

  • ไฟล์ซึ่งใช้ Zip ในการบีบอัด ดังนี้
  Afghanistan.zip  Bahrain.zip   Brunei.zip   Canada.zip  'Finland Text.zip'  India.zip    'South Africa.zip'
  Albania.zip    Bangladesh.zip  Bulgaria.zip  Chile.zip   Germany.zip     Indonesia_2.zip  UAE.zip
  Algeria.zip    Belgium.zip   Burundi.zip  China.zip   Ghana.zip      Iraq.zip     uk.zip
  Argentina.zip   Bolivia.zip   Cambodia.zip  Cyprus.zip  Haiti_2.zip    'Japan A.zip'   USA.zip
  Austriaia.zip   Botswana.zip   Cameroon.zip  Ethopia.zip  India_2.zip     Russia.zip
  
  • ไฟล์ซึ่งใช้ 7-Zip ในการบีบอัด ได้แก่ Kuwait.7z
 • ในขณะที่รูปแบบของข้อมูลที่ปรากฎในไฟล์ f.zip นั้นปรากฎเป็นลักษณะเดียวคือในลักษณะของไฟล์ CSV ที่มีส่วนหัวคอลัมน์ซึ่งอธิบายรูปแบบของข้อมูลอย่างครบถ้วน ไฟล์ซึ่งปรากฎในชุดไฟล์แบบผสมกลับมาลักษณะและรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างออกไป รายละเอียดในส่วนนี้จะถูกกล่าวเพิ่มเติมในหัวข้อ Data format

 • บางรายการของไฟล์บีบอัดในชุดของไฟล์ข้อมูลแบบผสมมีการจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้มากกว่าหนึ่งไฟล์ด้วย ซึ่งแตกต่างจากกรณีของไฟล์ f.zip ทีประกอบไปด้วยไฟล์เอกสารเพียงไฟล์เดียวที่ถูกบีบอัดเอาไว้อยู่ อาทิ

  • Chile ประกอบด้วย Chile A.txt และ Chile B.txt
  • Germany ประกอบด้วย Germany 01.txt และ Germany 02.txt
  • Ghana ประกอบด้วย Ghana_0.txt และ Ghana_1.txt
  • India ประกอบด้วย India 1.txt และ India 2.txt
  • India_2 ประกอบด้วย India 1.txt และ India 2.txt
  • South Africa ประกอบด้วย South Africa A.txt และ South Africa B.txt
  • UK ประกอบด้วย 1.txt , 2.txt และ 3.txt
  • USA ประกอบด้วย ไฟล์ USA ซึ่งมีตั้งแต่เลข 01 ถึง 08
 • ไฟล์บางรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์ที่มีที่มาจากไฟล์ f.zip จะมีลักษณะโครงสร้างตาม CSV อย่างสมบูรณ์ คือมีการใช้เครื่องหมาย , เป็นเครื่องหมายคั่น และมีการใส่หัวคอลัมน์เอาไว้ในทุกไฟล์ด้วย แตกต่างจากไฟล์ซึ่งปรากฎในชุดไฟล์ Zip ของไฟล์ผสมที่มีการใช้เครื่องหมาย : เป็นเครื่องหมายคั่น และไม่มีการใส่หัวข้อคอลัมน์เพื่ออธิบายข้อมูล

 • ไฟล์บางส่วนในชุดไฟล์แบบผสมนอกจากจะมีการใข้เครื่องหมาย : เป็นเครื่องหมายคั่นแล้ว ไฟล์เหล่านี้บางส่วนก็มีการจัดลำดับข้อมูลไม่ตรงกันทุกไฟล์ บางไฟล์มีการปรากฎของข้อมูลไม่ครบตามคอลัมน์เดิมด้วย ได้แก่ Full Alegria.txt, Bahrain.txt, Belgium.txt, Japan.txt, Kuwait, ไฟล์ในโฟลเดอร์ Germany, Iraq, Russia และ UAE

Data Header

 • Header จากไฟล์ที่มีที่มาจาก f.zip
phone,uid,email,first_name,last_name,gender,date_registered,birthday,location,hometown,relationship_status,education_last_year,work,groups,pages,last_update,creation_time
 • Header จากไฟล์ Full Alegria.txt
id,phone,first_name,last_name,email,birthday,gender,locale,hometown,location,link

Date and Time

Facebook\Raw\Mixed\Afghanistan\Afghanistan.txt             1/14/2020 4:42:26 AM
Facebook\Raw\Mixed\Albania\Albania.txt                 5/30/2020 7:54:36 AM
Facebook\Raw\Mixed\Algeria\Full Alegria.txt               4/5/2021 10:17:18 PM
Facebook\Raw\Mixed\Argentina\Argentina.txt               12/25/2019 8:33:14 AM
Facebook\Raw\Mixed\Austriaia\Austria.txt                12/28/2019 11:38:53 AM
Facebook\Raw\Mixed\Bahrain\Bahrain.txt                 11/1/2018 1:41:25 AM
Facebook\Raw\Mixed\Bangladesh\bangladesh.txt              12/25/2019 7:35:26 AM
Facebook\Raw\Mixed\Belgium\Belgium.txt                 3/8/2020 6:47:25 AM
Facebook\Raw\Mixed\Bolivia\Bolivia.txt                 12/25/2019 9:02:58 AM
Facebook\Raw\Mixed\Botswana\Botswana.txt                6/12/2020 5:44:47 AM
Facebook\Raw\Mixed\Brunei\brunei.txt                  12/25/2019 9:18:30 AM
Facebook\Raw\Mixed\Bulgaria\Bulgaria.txt                12/25/2019 9:19:18 AM
Facebook\Raw\Mixed\Burundi\burundi.txt                 6/12/2020 5:46:26 AM
Facebook\Raw\Mixed\Cambodia\Cambodia.txt                7/10/2020 3:03:14 PM
Facebook\Raw\Mixed\Cameroon\Cameroon.txt                12/25/2019 9:23:02 AM
Facebook\Raw\Mixed\Canada\Canada.txt                  12/24/2019 6:29:32 PM
Facebook\Raw\Mixed\Chile\Chile A.txt                  12/28/2019 6:40:32 AM
Facebook\Raw\Mixed\Chile\Chile B.txt                  12/28/2019 6:40:34 AM
Facebook\Raw\Mixed\China\China.txt                   12/25/2019 9:43:32 AM
Facebook\Raw\Mixed\Cyprus\Cyprus.txt                  7/10/2020 3:04:17 PM
Facebook\Raw\Mixed\Ethopia\Ethopia.txt                 6/12/2020 5:47:23 AM
Facebook\Raw\Mixed\Finland Text\Finland.txt               12/18/2019 5:28:49 PM
Facebook\Raw\Mixed\Germany\Germany 01.txt                3/8/2020 7:16:11 AM
Facebook\Raw\Mixed\Germany\Germany 02.txt                3/8/2020 7:16:58 AM
Facebook\Raw\Mixed\Ghana\Ghana_0.txt                  2/4/2020 8:22:36 PM
Facebook\Raw\Mixed\Ghana\Ghana_1.txt                  2/4/2020 8:22:39 PM
Facebook\Raw\Mixed\Haiti_2\Haiti.txt                  6/12/2020 5:48:38 AM
Facebook\Raw\Mixed\India\India 1.txt                  12/28/2019 6:44:32 AM
Facebook\Raw\Mixed\India\India 2.txt                  12/28/2019 6:44:32 AM
Facebook\Raw\Mixed\India_2\India 1.txt                 12/28/2019 6:44:32 AM
Facebook\Raw\Mixed\India_2\India 2.txt                 12/28/2019 6:44:32 AM
Facebook\Raw\Mixed\Indonesia_2\Indonesia.txt              5/30/2020 8:28:41 AM
Facebook\Raw\Mixed\Iraq\العراق كاملة - جاهزة_0.txt           3/8/2020 7:38:21 AM
Facebook\Raw\Mixed\Iraq\العراق كاملة - جاهزة_1.txt           3/8/2020 8:13:13 AM
Facebook\Raw\Mixed\Iraq\العراق كاملة - جاهزة_2.txt           3/8/2020 7:46:57 AM
Facebook\Raw\Mixed\Iraq\العراق كاملة - جاهزة_3.txt           3/8/2020 7:50:29 AM
Facebook\Raw\Mixed\Iraq\العراق كاملة - جاهزة_4.txt           3/8/2020 8:04:01 AM
Facebook\Raw\Mixed\Iraq\العراق كاملة - جاهزة_5.txt           3/8/2020 8:08:11 AM
Facebook\Raw\Mixed\Japan A\Japan.txt                  12/28/2019 11:35:06 AM
Facebook\Raw\Mixed\Kuwait\كل الكويت 2019.txt              4/25/2019 9:22:55 PM
Facebook\Raw\Mixed\Russia\Russia A.txt                 12/25/2019 2:55:54 PM
Facebook\Raw\Mixed\Russia\Russia B.txt                 12/25/2019 2:58:02 PM
Facebook\Raw\Mixed\South Africa\South Africa A.txt           12/25/2019 11:41:54 PM
Facebook\Raw\Mixed\South Africa\South Africa B.txt           12/25/2019 11:40:50 PM
Facebook\Raw\Mixed\UAE\بيانات الإمارات كاملة_0.txt           3/9/2020 5:55:52 AM
Facebook\Raw\Mixed\UAE\بيانات الإمارات كاملة_1.txt           3/9/2020 5:58:43 AM
Facebook\Raw\Mixed\UAE\بيانات الإمارات كاملة_2.txt           3/9/2020 6:00:41 AM
Facebook\Raw\Mixed\uk\1.txt                       12/25/2019 1:25:44 AM
Facebook\Raw\Mixed\uk\2.txt                       12/27/2019 3:52:56 PM
Facebook\Raw\Mixed\uk\3.txt                       12/27/2019 3:52:56 PM
Facebook\Raw\Mixed\USA\USA 01.txt                    12/28/2019 6:36:42 AM
Facebook\Raw\Mixed\USA\USA 02.txt                    12/28/2019 6:37:11 AM
Facebook\Raw\Mixed\USA\USA 03.txt                    12/28/2019 6:36:43 AM
Facebook\Raw\Mixed\USA\USA 04.txt                    12/28/2019 6:37:12 AM
Facebook\Raw\Mixed\USA\USA 05.txt                    12/28/2019 6:37:27 AM
Facebook\Raw\Mixed\USA\USA 06.txt                    12/28/2019 6:38:05 AM
Facebook\Raw\Mixed\USA\USA 07.txt                    12/28/2019 6:38:05 AM
Facebook\Raw\Mixed\USA\USA 08.txt                    12/28/2019 6:37:28 AM
Facebook\Raw\Original\africa\africa.csv                 12/29/2020 3:36:30 PM
Facebook\Raw\Original\albania\albania.csv                12/29/2020 3:37:38 PM
Facebook\Raw\Original\algeria\algeria.csv                12/29/2020 4:06:06 PM
Facebook\Raw\Original\angola\angola.csv                 12/29/2020 4:24:50 PM
Facebook\Raw\Original\arabiasaudita\arabiasaudita.csv          12/29/2020 4:30:15 PM
Facebook\Raw\Original\argentina\argentina.csv              12/29/2020 4:38:23 PM
Facebook\Raw\Original\australia\australia.csv              12/29/2020 4:41:32 PM
Facebook\Raw\Original\austria\austria.csv                12/29/2020 4:41:56 PM
Facebook\Raw\Original\azerbaijan\azerbaijan.csv             12/29/2020 4:42:30 PM
Facebook\Raw\Original\bahrain\bahrain.csv                12/29/2020 4:46:25 PM
Facebook\Raw\Original\bangladesh\bangladesh.csv             12/29/2020 4:47:42 PM
Facebook\Raw\Original\bbotswana\bbotswana.csv              12/29/2020 4:51:14 PM
Facebook\Raw\Original\belgio\belgio.csv                 12/29/2020 4:52:11 PM
Facebook\Raw\Original\bhutan\bhutan.csv                 12/29/2020 4:55:18 PM
Facebook\Raw\Original\bolivia\bolivia.csv                12/29/2020 4:56:09 PM
Facebook\Raw\Original\bosnia_and_herzegovina\bosnia_and_herzegovina.csv 12/29/2020 5:03:59 PM
Facebook\Raw\Original\brasile\brasile.csv                12/29/2020 5:06:28 PM
Facebook\Raw\Original\brunei\brunei.csv                 12/29/2020 5:06:58 PM
Facebook\Raw\Original\bulgaria\bulgaria.csv               12/29/2020 5:07:05 PM
Facebook\Raw\Original\burkina_faso\burkina_faso.csv           12/29/2020 5:07:06 PM
Facebook\Raw\Original\burundi\burundi.csv                12/29/2020 5:07:07 PM
Facebook\Raw\Original\cambodia\cambodia.csv               12/29/2020 5:09:03 PM
Facebook\Raw\Original\camerun\camerun.csv                12/29/2020 5:13:14 PM
Facebook\Raw\Original\canada\canada.csv                 12/29/2020 5:14:15 PM
Facebook\Raw\Original\chad\chad.csv                   12/29/2020 5:20:57 PM
Facebook\Raw\Original\cile\cile.csv                   12/29/2020 5:23:22 PM
Facebook\Raw\Original\cina\cina.csv                   12/29/2020 5:23:39 PM
Facebook\Raw\Original\cipro\cipro.csv                  12/29/2020 5:42:34 PM
Facebook\Raw\Original\colombia\colombia.csv               12/29/2020 5:48:54 PM
Facebook\Raw\Original\costarica\costarica.csv              12/29/2020 5:49:58 PM
Facebook\Raw\Original\croazia\croazia.csv                12/29/2020 5:50:50 PM
Facebook\Raw\Original\danimarca\danimarca.csv              12/29/2020 5:51:02 PM
Facebook\Raw\Original\djibouti\djibouti.csv               12/29/2020 5:51:20 PM
Facebook\Raw\Original\ecuador\ecuador.csv                12/29/2020 6:03:56 PM
Facebook\Raw\Original\egitto\egitto.csv                 12/29/2020 6:07:23 PM
Facebook\Raw\Original\elsalvador\elsalvador.csv             12/29/2020 6:07:28 PM
Facebook\Raw\Original\estonia\estonia.csv                12/29/2020 6:07:30 PM
Facebook\Raw\Original\ethiopia\ethiopia.csv               12/29/2020 6:07:30 PM
Facebook\Raw\Original\fiji\fiji.csv                   12/29/2020 6:08:22 PM
Facebook\Raw\Original\filippine\filippine.csv              12/29/2020 6:09:52 PM
Facebook\Raw\Original\finlandia\finlandia.csv              12/29/2020 6:31:14 PM
Facebook\Raw\Original\francia\francia.csv                12/29/2020 6:36:49 PM
Facebook\Raw\Original\georgia\georgia.csv                12/29/2020 6:43:07 PM
Facebook\Raw\Original\germania\germania.csv               12/29/2020 6:45:52 PM
Facebook\Raw\Original\ghana\ghana.csv                  12/29/2020 6:46:36 PM
Facebook\Raw\Original\giappone\giappone.csv               12/29/2020 6:47:18 PM
Facebook\Raw\Original\grecia\grecia.csv                 12/29/2020 6:48:57 PM
Facebook\Raw\Original\guatemala\guatemala.csv              12/29/2020 6:49:24 PM
Facebook\Raw\Original\haiti\haiti.csv                  12/29/2020 6:49:25 PM
Facebook\Raw\Original\honduras\honduras.csv               12/29/2020 6:52:12 PM
Facebook\Raw\Original\hongkong\hongkong.csv               12/29/2020 6:59:06 PM
Facebook\Raw\Original\india\india.csv                  12/29/2020 7:00:45 PM
Facebook\Raw\Original\indonesia\indonesia.csv              12/29/2020 7:03:52 PM
Facebook\Raw\Original\iran\iran.csv                   12/29/2020 7:05:54 PM
Facebook\Raw\Original\irlanda\irlanda.csv                12/29/2020 7:06:13 PM
Facebook\Raw\Original\islanda\islanda.csv                12/29/2020 7:10:06 PM
Facebook\Raw\Original\israele\israele.csv                12/29/2020 7:49:51 PM
Facebook\Raw\Original\italia\italia.csv                 12/29/2020 7:58:51 PM
Facebook\Raw\Original\jamaica\jamaica.csv                12/29/2020 8:02:09 PM
Facebook\Raw\Original\kazakistan\kazakistan.csv             12/29/2020 8:03:04 PM
Facebook\Raw\Original\koreasud\koreasud.csv               12/29/2020 8:05:16 PM
Facebook\Raw\Original\kuwait\kuwait.csv                 12/29/2020 8:06:17 PM
Facebook\Raw\Original\libano\libano.csv                 12/29/2020 8:07:43 PM
Facebook\Raw\Original\libia\libia.csv                  12/29/2020 8:08:06 PM
Facebook\Raw\Original\liechtenstein\liechtenstein.csv          12/29/2020 8:08:18 PM
Facebook\Raw\Original\lituania\lituania.csv               12/29/2020 8:08:33 PM
Facebook\Raw\Original\lussemburgo\lussemburgo.csv            12/29/2020 8:09:01 PM
Facebook\Raw\Original\macao\macao.csv                  12/29/2020 8:09:12 PM
Facebook\Raw\Original\maldive\maldive.csv                12/29/2020 8:20:18 PM
Facebook\Raw\Original\malesia\malesia.csv                12/29/2020 8:23:25 PM
Facebook\Raw\Original\malta\malta.csv                  12/29/2020 8:24:13 PM
Facebook\Raw\Original\marco\marco.csv                  12/29/2020 8:29:18 PM
Facebook\Raw\Original\marocco\marocco.csv                12/29/2020 8:31:34 PM
Facebook\Raw\Original\mauritius\mauritius.csv              12/29/2020 8:44:25 PM
Facebook\Raw\Original\messico\messico.csv                12/29/2020 8:47:53 PM
Facebook\Raw\Original\moldova\moldova.csv                12/29/2020 8:48:17 PM
Facebook\Raw\Original\namibia\namibia.csv                12/29/2020 8:59:57 PM
Facebook\Raw\Original\nigeria\nigeria.csv                12/29/2020 9:03:34 PM
Facebook\Raw\Original\norvegia\norvegia.csv               12/29/2020 9:03:40 PM
Facebook\Raw\Original\nuovazelanda\nuovazelanda.csv           12/29/2020 9:06:26 PM
Facebook\Raw\Original\oman\oman.csv                   12/29/2020 9:12:38 PM
Facebook\Raw\Original\paesibassi\paesibassi.csv             12/29/2020 9:15:39 PM
Facebook\Raw\Original\panama\panama.csv                 12/29/2020 9:23:30 PM
Facebook\Raw\Original\peru\peru.csv                   12/29/2020 9:28:42 PM
Facebook\Raw\Original\polonia\polonia.csv                12/29/2020 9:31:50 PM
Facebook\Raw\Original\portogallo\portogallo.csv             12/29/2020 9:32:33 PM
Facebook\Raw\Original\portorico\portorico.csv              12/29/2020 9:34:52 PM
Facebook\Raw\Original\qatar\qatar.csv                  12/29/2020 9:39:18 PM
Facebook\Raw\Original\repdomenicana\repdomenicana.csv          12/29/2020 9:41:42 PM
Facebook\Raw\Original\repubblicaceca\repubblicaceca.csv         12/29/2020 9:52:11 PM
Facebook\Raw\Original\russia\russia.csv                 12/29/2020 9:54:58 PM
Facebook\Raw\Original\serbia\serbia.csv                 12/29/2020 9:58:06 PM
Facebook\Raw\Original\singapore\singapore.csv              12/29/2020 9:58:59 PM
Facebook\Raw\Original\slovenia\slovenia.csv               12/29/2020 10:09:20 PM
Facebook\Raw\Original\spagna\spagna.csv                 12/29/2020 10:13:24 PM
Facebook\Raw\Original\svezia\svezia.csv                 12/29/2020 10:15:14 PM
Facebook\Raw\Original\svizzera\svizzera.csv               12/29/2020 10:16:27 PM
Facebook\Raw\Original\taiwan\taiwan.csv                 12/29/2020 10:17:29 PM
Facebook\Raw\Original\tunisia\tunisia.csv                12/29/2020 10:26:41 PM
Facebook\Raw\Original\turchia\turchia.csv                12/29/2020 10:29:12 PM
Facebook\Raw\Original\turkmenistan\turkmenistan.csv           12/29/2020 10:34:37 PM
Facebook\Raw\Original\uae\uae.csv                    12/29/2020 10:47:23 PM
Facebook\Raw\Original\uk\uk.csv                     12/29/2020 10:50:29 PM
Facebook\Raw\Original\ungheria\ungheria.csv               12/29/2020 10:52:07 PM
Facebook\Raw\Original\uruway\uruway.csv                 12/29/2020 10:52:36 PM
Facebook\Raw\Original\vietnam\vietnam.csv                12/29/2020 10:55:17 PM
Facebook\Raw\Original\yemen\yemen.csv                  12/29/2020 10:55:59 PM

Remarks

 • ไฟล์บางอย่างซึ่งอยู่ในชุดของข้อมูลที่อ้างว่ามีการรั่วไหลออกมามี timestamp การถูกแก้ไขก่อนช่วงเวลาที่มีการรายงานการพบข้อมูลในครั้งแรก ซึ่งทำให้แหล่งที่มาและลำดับเวลาไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างไฟล์ Bahrain.txt (ประเด็นนี้มีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้ว ดูได้จากส่วน News)