เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้พัฒนาโครงการหลักของ BinDiff ได้มีการประกาศเวอร์ชันใหม่ของ BinDiff ในรุ่นที่ 6 โดยในรุ่นนี้นั้นมีหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งาน Ghidra สามารถบันทึกข้อมูลในโปรเจคที่ทำการวิเคราะห์โดยใช้ BinExport และนำฐานข้อมูลในรูปแบบ BinExport มาหาความแตกต่างด้วย BinDiff ได้

BinDiff มีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยให้ Reverse engineer หาความแตกต่างของไฟล์ไบนารีได้ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการใช้งาน BinDiff คือการเปลี่ยนฟอร์แมตของไฟล์ไบนารีที่เราทำการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่ BinDiff สามารถนำมาใช้ได้ด้วย BinExport ซึ่งแต่เดิมนั้นถูกพัฒนาให้เป็นคอมโพเนนต์ของ Disassembler อย่าง IDA Pro เท่านั้น การที่ BinExport จะต้องทำงานด้วย IDA Pro ในลักษณะปลั๊กอิน/คอมโพเนนต์ของ IDA Pro ทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการจะใช้งาน BinDiff จะต้องครอบครอง license ของ IDA Pro ที่สามารถใช้ปลัํกอิน/คอมโพเนนต์ได้

การมาของ Ghidra ซึ่งนอกจากฟังก์ชัน Decompiler ที่สามารถใช้ทดแทน Hex-Rays Decompiler ที่ต้องเสียเงินเช่นเดียวกับ IDA Pro ได้ ในขณะเดียวกัน Ghidra ก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Version Tracking ซึ่งสามารถใช้เพื่อหาความเหมือนและแตกต่างของไฟล์ไบนารีที่ทำการวิเคราะห์อยู่ด้วย

เมื่อเปรียบเทียบประสบการณ์การใช้งานระหว่าง BinDiff และ Version Tracking ของ Ghidra นั้น Version Tracking ของ Ghidra ใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้ง instruction และ data ซึ่งจะใช้เวลานานกว่ามากหากยอมให้ Ghidra ใช้ทุกอัลกอริธึมที่มีอยู่ในการค้นหาความเหมือนและแตกต่าง ส่งผลให้ผลลัพธ์ซึ่งได้มาจาก Ghidra มีปริมาณที่เยอะ ใช้ทรัพยากรระบบจำนวนมากในการใช้งานจริง และจำเป็นต้องทำการคัดแยกออกมาตามอัลกอริธึมที่จะใช้เปรียบเทียบจึงจะสามารถเห็นความแตกต่างได้ Ghidra ยังคงมีข้อด้อยในเรื่องของการค้นหาไฟล์ PDB ที่จำเป็นต้องหาด้วยตนเองและโหลดเข้าโปรแกรมก่อนเริ่มทำ Auto-Analysis และใช้ฟีเจอร์ Version Tracking ด้วย

Compile and Build BinExport

การคอมไพล์และติดตั้ง BinExport รวมไปถึง BinDiff เพื่อใช้งาน Ghidra สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ดาวโหลดและติดตั้ง BinDiff เวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ของ zynamics
 2. ติดตั้ง Dependencies ที่จำเป็นสำหรับการคอมไพล์ BinExport ได้แก่
  1. OpenJDK 11 หรือใหม่กว่า
  2. Ghidra 9.1.2 (ดาวโหลดได้จาก ghidra-sre.org)
  3. Gradle 5.6 หรือมากกว่า (ดาวโหลดได้จาก services.gradle.org)
 3. ทำการแตกไฟล์ของ Ghidra ไปยังพาธที่ต้องการ จากนั้นทำการตั้งค่า environment variable ในชื่อ GHIDRA_INSTALL_DIR ให้ชี้ไปยังพาธของโครงการ Ghidra
 4. ดาวโหลดโครงการ BinExport จาก google/binexport
 5. ในโครงการ binexport ให้เข้าไปที่พาธ java/BinExport จากนั้นเรียกใช้คำสั่ง gradle หรือ gradle.bat` ตามลักษณะของระบบเพื่อเริ่มกระบวนการคอมไพล์
 6. เมื่อกระบวนการคอมไพล์เสร็จสิ้น ไฟล์ปลั๊กอินสำหรับ Ghidra จะถูกเก็บอยู่ในพาธ java/BinExport/dist ในลักษณะชื่อไฟล์ ghidra_9.1.2_PUBLIC_XXXXXXXX_BinExport.zip

เมื่อได้ไฟล์ปลั๊กอินสำหรับ Ghidra แล้ว เราสามารถโหลดปลั๊กอินดังกล่าวได้จากหน้าต่าง Project ของ Ghidra โดยเข้าไปที่ File และ Install Extension จากนั้นกดเครื่องหมายบวกและเรื่องไฟล์ ZIP ของ BinExport ที่เราคอมไพล์ไว้ในตอนแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเปิดใช้ปลั๊กอินแล้ว จากนั้นกด OK

Create a BinExport Database

การสร้างไฟล์ BinExport สามารถทำได้จากหน้า Project ของ Ghidra ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไบนารีที่จะทำการวิเคราะห์ได้ผ่านการใช้ฟีเจอร์ Auto-analysis แล้ว โดยแนะนำให้มีการใช้ Analyzer ชื่อ Aggressive Instruction Finder ด้วย
 2. ที่หน้า Project view คลิกขวาที่ไบนารีที่ต้องการแล้วเลือก Export
 3. ที่หน้าต่าง Export filename ให้เลือกฟอร์แมตเป็น Binary Export (v2) for BinDiff จากนั้นกด OK

ไฟล์ BinExport จะถูกบันทึกในตำแหน่งที่เราได้ระบุเอาไว้

Diff BinExport with BinDiff

เมื่อเราได้ไฟล์ BinExport สำหรับไบนารีที่เราต้องการเปรียบเทียบมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ BinDiff เพื่อวิเคราะห์ไฟล์ BinExprt เหล่านี้และสร้าง Workspace ที่สามารถนำไปตรวจสอบกับ BinDiff UI ได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เรียกใช้คำสั่ง bindiff โดยระบุพารามิเตอร์เป็น bindiff(.exe) Primary.BinExport Secondary.BinExport
 • ไฟล์ Primary_vs_Secondary.BinDiff จะถูกสร้างขึ้นที่ไดเรกทอรีปัจจุบัน ให้เราทำการเปิด BinDiff UI และสร้าง Workspace ใหม่ จากนั้นเลือก Diff และ Add Exisiting Diff เพื่อโหลดไฟล์ Primary_vs_Secondary.BinDiff เข้าไป เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ